EMBEDSKOLLEGIET   

2019-2021

Stor. Repr. Kristian Hausken            91611645         
 OM Kjell Sigve Skivik            91705358     
 UM Ole Kristian Nilsen            90649316        
 Sekr. Trygve Hebnes            48304730    
 Sk.m. Frode Severinsen            41858520   
 CM Knut Ove Kristensen            91345441  
Kappelan Jarle Rygg            90674649