Siriusprosjektet i Oslo ble etablert gjennom en avtale mellom Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF og Rebekka- og Odd Fellowlogene i Oslo og omegn. Kafeen driftes på frivillig basis av Rebekkassøstre og Odd Fellow-brødre på ulønnet basis.


Hensikt og aktivitetsbeskrivelse
Formålet med SIRIUS prosjektet i Oslo er å gi pasientene ved stråleterapienheten mat av god kvalitet på en enkel, tiltalende og smakfull måte. Kafedriften er en humanitær virksomhet. Motivasjonen til pasientvertene er gleden over å kunne "være til stede for" mennesker som trenger omtanke og oppmuntring, og gjennom det får paraktisert medmenneskelighet og "Odd Fellowship".

Tidlig i 2017 var det 10 år siden Sirius-prosjektet ble etablert på Radiumhospitalet i Oslo. Det ble raskt en stor suksess i god Odd Fellow ånd. I den forbindelse ble det utarbeidet et "jubileumshefte" som beskriver prosjektets utvikling fra oppstart i 2007 og til hvilke oppgaver det utfører idag. Du kan lese hele "jubileumsheftet" her.