Siriusprosjektet i Oslo ble etablert gjennom en avtale mellom Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF og Rebekka- og Odd Fellowlogene i Oslo og omegn. Kafeen driftes på frivillig basis av Rebekkassøstre og Odd Fellow-brødre på ulønnet basis.


Hensikt og aktivitetsbeskrivelse
Formålet med SIRIUS prosjektet i Oslo er å gi pasientene ved stråleterapienheten mat av god kvalitet på en enkel, tiltalende og smakfull måte. Kafedriften er en humanitær virksomhet. Motivasjonen til pasientvertene er gleden over å kunne "være til stede for" mennesker som trenger omtanke og oppmuntring, og gjennom det får paraktisert medmenneskelighet og "Odd Fellowship".

Nærmere beskrivelse av prosjektet og praktiske opplysninger finnes på Ordenes web-sider.

 

Tidlig i 2017 var det 10 år siden Sirius-prosjektet ble etablert på Radiumhospitalet i Oslo. Det ble raskt en stor suksess i god Odd Fellow ånd. I den forbindelse ble det utarbeidet et "jubileumshefte" som beskriver prosjektets utvikling fra oppstart i 2007 og til hvilke oppgaver det utfører idag. Du kan lese hele "jubileumsheftet" her.