27.oktober 2021 fikk vår bror Ex stor rep Gunnar Larsen tildelt sin 50.års veteran.

Utdelingen ble gjort av DDS Rune Paul Berg, og hans fungerende storembedsmenn.

På bildet ses veteranen sammen med OM Bengt Hansen og DDS Rune Paul Berg og fung.storembedsmenn.