Loge nr. 106 Chartermedlemmer

1. rekke fra venstre: Svein Martin Henning, John Richard Hunstad, Per Westvik

2. rekke fra venstre Edvard Odd Dølvik, Otto Thorbjørnsen

  

Loge 106 Bodin`s historie fra 1982 til 2010

 Loge106 Bodin har sitt utspring fra Loge 81 Morild som i sin tur hadde sitt utspring fra Loge  68 Landego.

Etter hvert som både Loge 68 Landego og Loge 81 Morild vokste i medlemstall gjennom 1970 årene, ble spørsmålet om ny ekspansjon for Odd Fellow ordenen i Bodø diskutert. Eks OM John Hunstad i Loge nr 68 Landego påtok seg oppgaven med å gå i spissen for nyetableringen.

 16.juni 1982 ble det sendt søknad til Storlogen om å få danne Broderforening. Søknaden var undertegnet av 10 ordensbrødre.

Gjennom brev fra den Norske Storloge datert 24. september 1982, ble det gitt godkjenning til at Bodin Broderforening kunne etableres. Konstituerende møte med valg ble gjennomført 18. oktober 1982. Følgende styre for Broderforeningen ble valgt:

Formann                    John Hundstad

Varaformann            Gunnar Larsen

Sekretær                    Odd Henriksen

Kasserer                    Svein M. Henning

Arkivar                      Jørgen Jørgensen

 I løpet av vinteren 1983 ble det ble fattet vedtak om at den nye logens navn skulle være Bodin og at den ville få nummer 106. Bror John Hundstad fremmet forslag om logens segl med motiv av Bodin kirke, som ble godkjent. Som logens chartermedlemmer ble følgende oppnevnt:

            Bror John Hundstad

            Bror Per Westvig

            Bror Svein Henning

            Bror Edvard Odd Dølvik

            Bror Otto Thorbjørnsen

 

 Arbeidet i Broderforeningen for øvrig var fokusert på å legge et godt grunnlag for den nye logen, ved institueringen av loge 106 Bodin hadde broderforeningen 30 medlemmer.

4. oktober 1983 ble loge 106 Bodin instituert av Deputert Stor Sire for Nord Norge Jetmund Mehus og fungerende Storembetsmenn. Tilstede var logens egne 30 medlemmer og 55 gjester. Logens fribrev ble overrakt til logens chartermedlemmer før logens første valgte embetsmenn ble installert, disse var:

            Eks Overmester        Gunnar Larsen

            Overmester                 John Hundstad

            Undermester             Odd Henriksen

            Sekretær                    Odd Skålvoll

            Kasserer                    Jørgen Jørgensen

            Skattmester              Edvard Odd Dølvik

 

Loge 106 Bodin feiret sitt 25 års jubileum i 2008 og har i sine første 25 år vist seg som en sterk og livskraftig loge. Medlemstallet har vokst jevnt fra 10 ved innstiftelse av Broderforeningen til 105 i 2010.

Logens arbeid gjennom disse år har i vært i henhold til gjeldende lover og regler for Odd Fellow loger, dette innebærer at møtene er delt i den rituelle delen som foregår i logsalen og den sosiale og relasjonsbyggende delen som for en stor del foregår på ettermøtene. Her er det samling om et godt måltid og gjerne gode foredrag eller underholdning.

Logen har også gjennom årene knyttet sterke bånd mot Loge 78 Svartisen i Glomfjord og dennes brødre. I oktober hvert år setter Loge 106 Bodins brødre seg på buss og reiser gjennom en storslått høstfarget natur til Glomfjord. Her gjennomføres et felles logemøte og et ettermøte med alltid velsmakende boknafisk med tilbehør og hyggelig atmosfære.

I februar er det loge 78 Svartisen som gjør turen til Bodø og vår loge. Tradisjonen tro er det etter felles logemøte servering av fersk torsk med lever og rogn, samt hyggelig samvær.

I løpet av årene har det også vært gjennomført klubbaftener, nyttårsfester og sommerutflukter hvor også brødrenes partnere inviteres til å delta.