Kollegie 2023 - 2025 består av

 

Bak fra venstre: Sekretær Rune Ketil Nilsen, Cermonimester Ørjan Jakobsen, Kapellan Terje Petter Langseth, Storrepresentant Per Eirik Melgård og Skattmester Roger Hammernes.

Foran fra venstre: Fung Eks Overmester Bengt Hansen, Overmester Per-Christian Størkersen og Undermester Terje Edelsteen Moen.