Kollegie 2021 - 2023 består av

Storrep. Per Eirik Melgård, Fung.Ek OM Leif Kåre Sørensen, OM Bengt Hansen og UM Per-Christian Størkersen

Bak fra venstre: Sekretær Finn Jørgensen, Skattmester Roger Hammernes,  Fung.Insp. Kristian Kristiansen, Fung.Kapellan Tom Sommerseth