Foran fra venstre: Storrep. Trond Langseth, Fung.Ek OM Per Eirik Melgård, OM Bengt Hansen og UM Ole Danielsen

Bak fra venstre: Sekretær Finn Jørgensen, Skattmester Roger Hammernes, Insp. Magnar Jørgensen, Kapellan Per-Christian Størkersen