https://www.oddfellow.no/getfile.php/1377237-1370505239/Loger_leire/Odd%20Fellow%20loge/106-Bodin/John%20M.%20Aga.JPG%20%28120x80%29.jpg (69KB)

Oversikt 0ver 25 års Juveler for  medlemmer i Loge nr. 106 Bodin.

 Adolfsen Karl 06.05.2008
Brekke Karl Erik 06.05.2008
Dypfest (JPG, 68KB) Bengt (JPG, 68KB) 29.03.2011
Dølvik (JPG, 52KB) Edvard Odd (JPG, 52KB) 02.04.2002
     
Gudmundsen (JPG, 82KB) Leif Sigurd (JPG, 82KB) 07.05.2013
Hansen (JPG, 81KB) Gunvald (JPG, 81KB) 20.11.2012
Haugland Hans Petter 02.12.2008
Henning Arnold Olav 05.05.2009
Hunstad (JPG, 83KB) Per Morten (JPG, 83KB) 06.05.2008
     
Jentoft (JPG, 89KB) Olav Martin (JPG, 89KB) 02.11.2004
Jakobsen (JPG, 71KB) Fred J (JPG, 71KB)  
Jørgensen (JPG, 70KB) Jørgen Walter (JPG, 70KB) 05.11.2002
     
Lillevold (JPG, 70KB) Ivar Nikolai (JPG, 70KB) 29.03.2011
Nilsen Nygaard Bjørn Henrik 05.05.2009
Nordtug (JPG, 68KB) Karstein (JPG, 68KB) 02.12.2008
Olsen (JPG, 67KB) Asbjørn (JPG, 67KB) 17.04.2007
Slotterøy (JPG, 81KB) Rolf (JPG, 81KB) 06.05.2008
Støver (JPG, 15KB) Ole Julius (JPG, 15KB) 02.12.2008
Sørensen (JPG, 52KB) Tore Svein (JPG, 52KB) 17.10.2006 (JPG, 52KB)
Tostrup (JPG, 82KB) Johan (JPG, 82KB) 02.12.2008
     
Karlsen (JPG, 84KB) Dag Roger (JPG, 84KB) 07.05.2013
Kristiansen (JPG, 84KB) Kristian (JPG, 84KB) 07.05.2013
Aga (JPG, 83KB) John Magne (JPG, 83KB) 07.05.2013 

Tore                        Ruud    (JPG, 33KB)            03.12.2013    Gruppe bilde (JPG, 225KB)

Svein                      Leivseth (JPG, 33KB)         03.12.2013 

Peder Marselius       Wang   (JPG, 53KB)          05.05.2015     Gruppe bilde (JPG, 149KB)

Arve Østensen    (JPG, 52KB)                              03.05.2016    Gruppebilde (JPG, 89KB)
Jim  Søraa (JPG, 49KB)                                       03.05.2016     (JPG, 89KB)Gruppebilde (JPG, 68KB)
Kjell Walla    (JPG, 52KB)                                      03.05.2016    Gruppebilde (JPG, 68KB)  (JPG, 96KB)                  Samlebilde med kolegie (JPG, 81KB)
Børre Nikolaisen (JPG, 25KB)                            19.09.2017     Gruppebilde (JPG, 70KB)

Helg Prestøy                                    (JPG, 11KB)19.09.2017     Gruppebilde (JPG, 125KB)