Loge nr.106 Bodin har følgende klubbstyre i perioden 2021 - 2023

 

Klubbmester Jurgen Larsen