Loge nr.106 Bodin har følgende klubbstyre i perioden 2019 - 2021

 

Klubbmester Einar Finnseth

Per-Christian Størkersen

Jonny Andre Salberg

Finn Willy Jørgensen