Eks DSS Edvart Odd Dølvik 40 års veteran den 21.mars 2017

 

Eks OM Jørgen Jørgensen 40 års veteran den 7. november 2017

 

Eks Stor rep Olav Martin Jentoft 40 års veteran 23.oktober 2019.

Her flanker av sin sønn Olav Martin Jentoft Jr og sin fadder eks Stor rep Gunnar Larsen.

 

Eks Stor rep Tore Svein Sørensen 40 års veteran 13.oktober 2021

Fremste rad: OM Bengt Hansen, veteranen selv, Stor rep Trond Langseth.

Bak fra venstre: Fung.St.Vakt Oddbjørn Olsen, Fung St.Kap Arvid Johnsen, DSS Rune Paul Berg og

Fung.Dep.S.S. Egil Fagerheim

 

 

Bror Asbjørn Olsen 40 års veteran 23.03.2022

Fremste rad: DSS Rune Paul Berg, veteranen selv, fung. Stormarshall Trond Langseth.

Bak. Fung OM Per-Christian Størkersen, Fung Eks OM Per Eirik Melgård, Fung.St.Vakt Ole Støver, Fung.Dep.S.S. Olav Martin Jentoft og Fung.Storkapellan Egil Fagerheim