Bror Michael Kimbell har nå i regi av Odd Fellow Akademi samlet hele loge 48 Færders historie i en bok som kan leses her: Logens historie.

Her følger et kort resymé av logens historie:

Broderforeningen

Høsten 1954 ble EksOM Halvdan Feen anmodet av Stor Sire Olav Hallan om å starte en ny Odd Fellow loge i Sandefjord. En måned senere, den 26. oktober 1954, ble Sandefjord Broderforening stiftet. Ved starten hadde Broderforeningen 14 brødre, alle fra loge nr. 15 Kongshaug. Disse brødrene skaffet 16 kandidater som ble innviet i Loge Kongshaug for Sandefjord Broderforening. Broderforeningens første formann var br. Halvdan Feen med br. Birger Gustavsen som sekretær. 
 
En av de mange oppgaver som broderforeningen måtte løse var å finne navn til den nye logen. Broderforeningen valgte ”Færder” etter forslag fra br. Anton Gogstad. Fyret ”Færder” hadde sterk tilknytning til distriktet, og symbolikken i det nye segl, som ble tegnet av br. Bernt Lie, var at Loge Færder skulle vise hver bror den rette vei på livets seilas, på samme måte som Færder fyr viste vei på havet. Da logenavnet var bestemt kom br. Anton umiddelbart med en ferdig logesang, ”Færdersangen”, hvor symbolikken til fyret var sterkt understreket. Det er grunn til å anta at logenavn og logesang hadde vokst frem som en enhet hos br. Anton. 

Logens stiftelse

 Loge nr. 48 Færder ble stiftet i Ordenens 138. år. Lørdag 5.mai 1956 fant institueringen sted under ledelse av daværende Stor Sire Olav Halland.

Som valgembetsmenn i logens første embetstermin ble installert


OM - Halvdan Feen
UM - Birger Gustavsen
Sekr. - Bernt Lie
Kass. - Sverre Feen
Skm. - Halvard Haavaldsen

Mange arbeidsoppgaver lå foran den nye loge den første tiden. Det første økonomiske løft var å skaffe til veie nødvendig utstyr for logearbeidet. Vår moderloge, Loge nr. 15 Kongshaug, var så imøtekommende å stille logesalen i Dronningsgt. 9 med utstyr til disposisjon for vår loge.

Logens særlover ble vedtatt i møte 29. november 1956 og senere godkjent av Storlogen.

Logens stamme på 30 brødre viste særdeles stor interesse for logen og dens virke. Frammøteprosenten lå de første årene på ca. 90. Etter hvert som medlemstallet har økt, har frammøteprosenten sunket, og ligger nå på ca. 50.

Ved 50 års jubileumet teller Loge Færder 100 brødre. 

 

Vårt ordenshus

Etter at det ble to Odd Fellow loger i Sandefjord, ble det snart klart at lokalene i Dronningensgt. 9 ville bli for små. En av Færders brødre hadde en byggeklar tomt med byggetillatelse i Stockflethsgt 22, og logene besluttet å bygge nytt ordenshus her.

4. februar 1961 ble logesalen innviet av Stor Sire Harald Østreng og hans storembedsmenn.

I år 2000 ble det reist nytt bygg på nabotomta. Som del av et makeskifte, fikk vi muligheter til å bygge ut garderoben og toalettanlegget. Vi fikk tilgang til heis, og til ny, sikker rømningsvei fra logelokalet i 3. etg.

I 2005 ble det laget nytt, stort sekretær/møterom. Dette ligger i tilknytning til forværelset, og med mulighet til å fungere som avlastning for dette ved store møter. Huset har siden 2010 gjennomgått store oppgraderinger. Vi har fått nytt kjøkken, heis, nye vinduer.og salong, spisesal og logesal er totalrenovert. Det er innredet to nye møterom i 1. etg., og det er innredet øvingssal, kjøkken og bibliotek i underetagen. Ventilasjonsanlegget i 1. etg. er skiftet ut.

Nå (2017) huser bygget to herreloger, to dameloger og er hovedsete for leir nr. 8 Vestfold samt Rebekkaleir nr.6 Tunsberg. I tillegg leier loge nr. 11 St. Olav, av ordenen ”Riddere av det hvite bånd”, våre lokaler annenhver tirsdag.

 

Færderblink - en viktig del av loge Færder

I 51 år har Færderblink vært en del av loge nr. 48 Færders 61 årige liv. Hver aktive logemåned, 8 utgaver i året, har Blinket kommet ut uten et eneste opphold. I de første årene på et ensidet folie-ark.

Br.Kristian Jansen som signerte det første eksemplaret, var i sine år i Loge Færder en menneskekjenner, en omsorgperson, en som kunne sette fingeren på aktuelle og nødvendige arbeidssaker. Br.Kristian hadde malen til Blinket med seg fra ”Hammerposten” på fl/k Thorshammer og fra Club 31 Newsletter i sjømannskirken i Baltimore.

I årenes løp har mange av brødrene vært innom Blinket i kortere perioder og redaksjonen gir heder for alle håndsrekninger og stoff i løpet av de 51 år.
At Blinket også har gjort vår loge kjent, viser at hver måned sendes over 50 eksemplarer til personer og loger som står vår Loge Færder nær.

Færderblink kan nå også leses på logens lukkede nettsider.