Færderblink så dagens lys i september 1964, ført i pennen av bror Kristian Jansen, Færderblinks grunnlegger og første redaktør.

September 1989 feiret Færderblink 25 år. Det ble markert med en beretning, skrevet av daværende redaktør, bror Gunnar Brudal (redaktør nr. 2).

5. mai 2006 feiret logen 50 år. Bror Arvid Flakstad, daværende redaktør (redaktør nr. 3), skrev et innlegg til 50-års beretningen: Færderblink, en viktig del av loge Færder.

Bror Henning Aasen, vår redaktør nr. 4, hadde sin første utgivelse med Færderblink nr. 6 i September 2006. I sin ”leder”,  "Betraktninger ved et veiskille" , berømmer han sine forgjengere for deres store innsats for Blinket.

Bror Bjørn Stensrud tok over som redaktør f.o.m. nr 6-2014.
443 er det imponerende antall Færderblink som er utgitt fra starten i 1964 og frem til jubileumsnummeret i september 2014. Under hans ledelse ble det utgitt 64 utgaver av Blinket, mange med hans gjenfortellinger og visdom fra sitt logeliv.

Etter bror Bjørn Stensrud bortgang tok bror Odd Håvard Bjørklund over stafettpinnen som redaktør høsten 2022. Det var et naturlig valg da han hadde samarbeidet med bror Bjørn med å utgi Blinket som Herold for loge Færder. 


Siste Utgave:

Færderblink Nr 2 2024

 

 

 

 

Tidligere utgaver:

 2028                   
 2027                  
 2026                  
 2025                  
 2024

  1

2 3             
 2023   1   2    3    4  5 6      
 2022   1    2    3   4    5    6   7    
 2021   1   2   3     4     5     6     7    8  
 2020   1   2   3    4    5   6    7   8     9  

 

 

 2019   1     2     3    4     5     6     7          
 2018  1   2   3   4   5   6   7   8    
 2017  1   2   3   4   5   6   7   8  
 2016  1    2    3    4    5    6   7   8   9  
 2015  1   2   3   4   5   6   7   8  
 2014  1   2   3   4   5   6   7   8  
 2013  1   2   3   4   5   6   7   8  
 2012  1   2   3   4   5   6   7   8  
 2011  1   2   3    4   5   6   7   8  
 2010  1   2   3   4   5    6    7    8  

 

 

 2009    1     2     3     4     5     6     7     8         
 2008   1   2   3   4

  5

  6   7   8  
 2007   1   2   3   4   5   6   7   8  
 2006   1   2   3   4   5   6   7   8  9
 2005   1   2   3   4   5   6   7

  8

 
 2004   1   2   3   4   5   6   7   8  
 2003   1   2   3   4   5   6   7   8  
 2002   1   2   3   4   5   6   7    8  
 2001   1   2   3   4   5   6   7   8  
 2000   1   2   3   4

  5

  6   7   8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1999    1     2     3     4     5     6     7     8  
 1998   1   2   3   4   5   6   7   8
 1997   1   2   3   4   5   6   7   8
 1996   1   2   3   4   5   6   7   8
 1995   1   2   3   4   5   6   7   8
 1994   1   2   3   4   5   6   7   8
 1993   1   2   3     4   5   6   7   8
 1992   1   2   3   4   5   6   7   8
 1991   1   2   3   4   5   6   7   8
 1990   1   2   3   4   5   6   7   8

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1989     1     2     3     4     5     6     7     8    
 1988   1   2   3   4   5   6   7   8  
 1987  1   2   3    4   5   6   7   8    9  
 1986   1   2   3   4   5   6   7   8  
 1985   1   2   3   4   5   6   7   8  
 1984   1   2   3   4   5   6   7   8  
 1983   1   2   3   4   5   6   7   8   
 1982   1   2    3   4   5   6   7   8  
 1981   1   2   3   4   5   6   7   8  
 1980   1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1979     1     2     3     4     5     6     7     8     9           
 1978   1   2   3   4   5   6   7   8          
 1977   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      
 1976   1   2   3   4   5   6   7   8    9         
 1975   1   2   3   4   5   6   7   8   9        
 1974   1   2   3   4   5     6-7   8   9   10   11   12  
 1973   1   2   3   4   5       6-7    8-9   10     11     12     13  
 1972   1   2   3   4   5     6-7   8   9   10   11   12  
 1971   1   2   3   4   5     6-7   8   9   10   11   12  
 1970   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 1969   1   2   3   4   5     6-7   8     9    10   11   12  
 1968   1   2    3   4   5

    6-7

  8   9   10   11   12  
 1967   1   2   3   4   5   6   7    8   9   10   11   12  
 1966   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 1965   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 1964   1   2   3   4