Vår loge valgte navnet Færder etter fyret.

Symbolikken var at fyret viste hver bror den rette kurs på livets seilas, og denne symbolikken er understreket både i vår logesang og i prologen til logens instituering.

  
Færder fyr

Foto: Tom Brodin
 

Færder, vår loge den bærer ditt navn
Og gjør som vårt merke der ute,
Vi loser hver broder som søker en havn
Så han kan stå trygt på sin skute.

Utdrag fra Færdersangen av Anton Gogstad

 

Vår loge bygges under navnet Færder
og den skal løfte seg som tårn mot sky
og vise brødrene den rette kursen
og lede skuten vår til havnens ly.

Utdrag fra Vindal Christensens prolog til logens instituering

 

 

Loge Færder ved Færder fyr

Denne plaketten står ved Færder fyr.

I forbindelsen med logens 50 års jubileum i 2006, ønsket komiteen for jubileet å markere loge Færders tilknytning til Færder fyr ved å sette opp en plakett med loge Færders navn ved fyret. Plaketten ble støpt i bronse og Kystverket kontaktet for å få godkjent plassering.

Plaketten er nå plassert godt synlig på fjellet på høyre side av stien mellom kaia og fyret. Sjøfarende brødre som besøker fyret, anmodes om å ta et bildet av plaketten med fyret i bakgrunnen. Det bildet legger vi gjerne inn her.

En stor takk til Kystverket for all god hjelp i forbindelse med plassering av plaketten.