Logens arkivar, Michael Kimbell har nå skrevet gruppen historie, som kan leses her. Damegruppen