Etter at logen ble stiftet 5. mai 1956, har den feiret en rekke jubileer som har blitt markert med stilfulle arrangementer i logesal og selskapslokaler, med innbudte gjester og egne brødre til stede.
Til jubileene har det blitt utarbeidet jubileumsberetninger som beskriver logens utvikling fra den første ide om å stifte en ny loge, fram til jubileet. Påfølgende beretninger bygger i stor grad på de foregående, og kompletteres med logens utvikling fra forrige jubileum.


Jubileumsberetningene forteller logens hele historie så langt, og de kan leses her:

60-års beretning - 5. mai 2016 

50-års beretning - 5. mai 2006

40-års beretning - 5. mai 1996

25-års beretning - 5. mai 1981

10-års beretning - 5. mai 1966

5-års beretning - 5. mai 1961