Logesang for Loge 65 Borea skrevet av Rolf Haug i 2002

Publisert

Tekst: bror Rolf Haug
Mel: Vandringsvise
 
 
Vårt navn er tatt fra nordavind, vi heter Borea
Vi har adresse Tromsø, det er der vi kommer fra.
Tre kjedeledd er vårt symbol,  Odd Fellow er vårt hjem ,
- i loge sekstifem. 
 
Og søker du vårt vennskap kan du sitte ved vårt bord.
Her får du gradvis kjennskap til vår skikk og våre ord.
For vi er brødre i en stor familie på jord,
- og kaller deg for bror. 
 
Med nestekjærlighet gjør alle menneskene rett.
Da bygges verden bedre og despoter tar til vett.
For gammel visdom sier det vi innerst inne vet ,
- vi trenger kjærlighet. 
 
Langs hver en vei i storm og stille, sannhet er vår venn.
For i det store og det lille trenger vi til den.
Da har vi styrke på vår vei, vi faller kanskje,
- men , vi reiser oss igjen. 
 
Vi reiser oss for Borea og hever våre glass
For brødre som gikk foran og som trakk de tunge lass.
For fremtiden i logen som har nordavind til navn,
- for Ordenen til gavn.