Bilder av kollegier 1960 - 1979

Publisert

   Bildene er hentet fra Loge 65 Borea sine fotoalbumer som er plassert i Klubben, 5.etg Storgt. 118

   Dessverre er noen av bildene skadet, men vi har likevel valgt å publisere dem i den stand de       fremkommer i albumet.

   

Klikk på bilde nedenfor for å se større versjon

 

 Kollegiet 1960-61.  Loge 65 Boreas første kollegium.
  Kollegiet 1962-63
  Kollegiet 1964-65
  Kollegiet 1966-67
  Kollegiet 1968-69
  Kollegiet 1970-71
  Kollegiet 1972-73
  Kollegiet 1974-75
  Kollegiet 1975-77
  Kollegiet 1977-79