Borea

Sang til 25 års jubileum i 1985. Skrevet av bror Haldor Haldorsen

Publisert

Et broderskap med høye mål i alle verdens land.
Odd Fellow`s fane vaier alle steder.
I Tromsø by kom Thule først og vokste seg så stor
det ble for liten plass i sal og rundt et dekket bord

:/: «Vi må nok få en loge til i Tromsø»:/: 
 
Formalia ble ordnet fort og brødrene var tent,
en broderring ble ordnet over natta.
Så gikk en tid og det var klart for loge sekstifem,
- men hva med navnet, hva med alle forslag som kom frem?

:/: « Borea skal den nye loge hete. « :/: 
 
De brødre som tok første vakt, ta mot vår hjertens takk,  
med stødig kurs og sikker  hånd på roret.
Odd Fellow`s ånd og tanker tente stadig fler og fler,
om noen falt i fra så var det alltid noen der,  

:/: «som ledet logen opp og frem på veien « :/: 
 
Vår loge vandrer videre i fint og stilrent trav,
vi haster på med oppgavene mange.
Med brødre som vil ta et tak og frem i fronten går
er logen`s fremtid sikker sak i mange nye år.

:/: «Vær trofast bror om veien synes ulendt! « :/: