Jubileumsskriv ved Odd Fellow loge nr 65 Borea sitt 50 årsjubileum

Publisert

 Odd Fellow loge nr 65 Borea i Tromsø feiret sitt 50-års jubileum i juni 2010 med brødre og gjester fra fjern og nær.  Storlogen var representert med Stor Skattmester og Distrikt Stor Sire representerte Distrikt 11 Nord. I tillegg var det representanter fra alle Rebekka og Odd Fellow loger i Distrikt 11 Nord.

I forbindelse med jubilèet ble det overrakt en gave på kr 50.000,- til Universitetssykehuset i Tromsø.

I alt 100 gjester var med på feiringen som foregikk i Odd Fellow lokalene i Tromsø, der det ble servert et utsøkt jubileumsmåltid. I talene ble det bl.a. sett tilbake på de 50 år som har gått siden Odd Fellow loge nr 65 Borea ble instituert den 11.juni 1960. 

Odd Fellow loge nr 19 Thule er fadderloge, og navnet Borea ble valgt som en oppfølging av Thule. Borea var hos grekerne navnet på nordavinden. Den ble dyrket som en gud av grekerne og senere av romerne.  Sammen med de andre vindene er Borea framstilt i relieff i Vindenes Tårn i Athen. Vi kjenner også igjen navnet i det latinske navnet på nordlyset: Aurora Borealis.

Se jubileumsskrivet ved å klikke på bildet -> .