1. Det er med denne sang vi vil                                                2. Det er jo slik i logen vår

    si takk til Thomas Wildey                                                           at alle sammen skrittvis fram

    som la hjørnesteinen til                                                            mot sannhetsgraden går.

    en kjede på vår ganske jord,                                                    I fra den dag vi vies inn,

    og denne kjeden strekker seg                                                  så setter det sitt preg på

    til hver en enkelt bror.                                                               alle logebrødres sinn.

    Nå er det alt gått mangfoldige år                                               Oppe i salen på hver logekveld,

    siden Odd Fellow kom hit til byen vår.                                     slapper vi av, ja, der er vi kun oss selv.

   

 Refr. : Vi tok navn etter en av de store,                                       Refr. :

           en som hører historien til

           og det beste Gregorius gjorde

           var for oss at han bare var til.

 

3. Vår Orden gir oss klar beskjed -                                          4. Det vennskap som vi finner her

    det gjelder ei kun oss,                                                              det har en karakter som sikkert

    men hele menn`skeheten med.                                                meget sjelden er.

    Å tenke på vår neste først -                                                      Det merkes også her i kveld

    av V. og K. og S. så er jo kjærligheten størst                         at nummer tjuefire den er meget spesiell.

   Ordenens lære den gjør oss i stand                                         Således være det - år etter år -

    til å se andre som egen likemann.                                           loge Gregorius vet vi jo består.

   

    Refr. :                                                                                        Refr. :