Gregorius Dagssønn

E-mail adresser

Publisert

Det er blitt mer og mer vanlig at enkeltpersoner oppretter personlige e-mail adresser. På samme måte er det også blitt vanlig at institusjoner, lag og foreninger henvender seg til den enkelte digitalt. Dette er en kommunikasjonsform som er enkel og grei å forholde seg til. Derfor blir mer og mer informasjon, henvendelser m.m. lagt ut "på nettet". Loge nr. 24 Gregorius Dagssønn har tatt den digitale verden til etterretning og oppfordrer alle brødrene til å ha egne adresser, samtidig som man også oppfordrer den enkelte bror til å bruke sitt nettsted aktivt.