Seglet til loge nr. 24 Gregorius Dagssønn.

 

Logeåret 2019

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.
     

       Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

            Knut Haugen
                  OM

15.02.1948
24