Embedsmenn i perioden 2021 - 2023

 

Valgte embedsmenn :

- jfr. Kap. 5 i Lov for Loger                                                       

Storrepresentant   Arne Kleiv
Eks Overmester  Knut Haugen
Overmester  Øystein Aarrestad
Undermester Erland Henriksen
Sekretær  Rolf Arne Gundersen
Skattmester Gisle Halvorsen
Ceremonimester Nils Bjarne Claussen
Kapellan Jan Erik Hassel

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnevnte embedsmenn :

- jfr. Kap. 6 i Lov for Loger

Inspektør Bjarne F. I. Simonsen
Indre Vakt Odd Reidar Bohlin
Ytre Vakt Bjarte Drageset
Musikkansvarlig Reider Ripinen
Arkivar  Steinar Solberg
OM høyre assistent   Espen Spange
OM venstre assistent   Terje Claussen
UM høyre assistent   Yngvar Olsen
UM venstre assistent Finn Ivar Hagen
CM høyre assistent Erik Dahl
CM venstre assistent Gunnar Borgen
Herold Per Arthur Larsen

 

 

 Varamenn for utnevnte embedsmenn :

- jfr. §6-1 2.dre ledd i Lov for Loger

Inspektørassistent    
Musikkassistent Tom Harald Christensen

 

 

I tillegg blir følgende funksjoner spesielt utvalgt av Gradspillnevnden :

Fører Gunnulf Foss
Sanger Tore Mathisen
Samfundets Eldste  Tore Mathisen