Embedsmenn i perioden 2023 - 2025

 

Valgte embedsmenn :

- jfr. Kap. 5 i Lov for Loger                                                       

Storrepresentant   Arne Kleiv
Eks Overmester  Øystein Aarrestad
Overmester  Erland Henriksen
Undermester Espen Spange
Sekretær  Per Arthur Larsen
Skattmester Finn Johannessen
Ceremonimester Nils Bjarne Claussen
Kapellan Jan Erik Hassel

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnevnte embedsmenn :

- jfr. Kap. 6 i Lov for Loger

Inspektør Bjarne F. I. Simonsen
Indre Vakt Steinar H. Jørgensen
Ytre Vakt Øyvind Klæboe
Musikkansvarlig Reider Ripinen
Arkivar  Odd Reidar Bohlin
OM høyre assistent   Steinar Solberg
OM venstre assistent   Terje Claussen
UM høyre assistent   Gisle Halvorsen
UM venstre assistent Finn Ivar Hagen
CM høyre assistent Erik Dahl
CM venstre assistent Odd Reidar Bohlin
Herold Rolf Arne Gundersen

 

 

 Varamenn for utnevnte embedsmenn :

- jfr. §6-1 2.dre ledd i Lov for Loger

Inspektørassistent    
Musikkassistent Tom Harald Christensen

 

 

I tillegg blir følgende funksjoner spesielt utvalgt av Gradspillnevnden :

Fører  
Sanger Tore Mathisen
Samfundets Eldste  Tore Mathisen