Embedsmenn

i perioden 2019 - 2021

Valgte embedsmenn :

- jfr. Kap. 5 i Lov for Loger

Storrepresentant                                                                 Terje Pedersen

Eks Overmester                                                                   Arve Boger

Overmester                                                                          Knut Haugen

Undermester                                                                        Øystein Aarrestad

Sekretær                                                                              Rolf Arne Gundersen

Skattmester                                                                          Per Arthur Larsen

Ceremonimester                                                                  Espen Spange

Kapellan                                                                               Erland Henrichsen

 

Utnevnte embedsmenn :

- jfr. Kap. 6 i Lov for Loger

Inspektør                                                                              Gisle Halvorsen

Indre Vakt                                                                            Nils Bjarne Clausen

Ytre Vakt                                                                             

Musikkansvarlig                                                                  Reider Ripinen

Arkivar                                                                                  Gunnulf Foss

OM høyre assistent                                                            Bjarne F. J. Simonsen

OM venstre assistent                                                          Odd Reidar Bohlin

UM høyre assistent                                                              Finn Ivar Hagen

UM venstre assistent                                                           Yngvar Olsen

CM høyre assistent                                                              Per Harald Andersen

CM venstre assistent                                                            

Herold                                                                                   Steinar Solberg

 

Varamenn for utnevnte embedsmenn :

- jfr. §6-1 2.dre ledd i Lov for Loger

Inspektørassistent                                                               Ragnar Isaksen

Musikkassistent                                                      Tom Harald Christensen

 

I tillegg blir følgende funksjoner spesielt utvalgt av Gradspillnevnden :

Fører                                                                                     Gunnulf Foss

Sanger                                                                                  Tore Mathisen

Samfundets Eldste                                                              Tore Mathisen