I alle fall ble det tatt et initiativ midt i disse sekstiårene. Det var daværende OM Eugen Hole som henvendte seg i eget brev til loge nr. 67 M. C. Holm i Nykøbing Mors, Danmark om muligheten til å danne "et varig vennskapsbånd". Ganske snart kom det et brev tilbake fra deres OM Christian Mortensen som bifalt denne tanken, samt en invitasjon om å komme til Nykøbing Mors rundt St. Hans-tider.

Det ble nedsatt en komitè i egen loge som skulle stå for dette arrangementet, og 24. juni 1966 startet 24 brødre og deres respektive den første turen i logesammenheng over Skagerak til Danmark. Dermed ble det opprettet et formelt samarbeid mellom partene, og det ble enighet om hvordan samarbeidet skulle trekkes opp med tanke på fremtiden. Begrepet "vennskapsloger" ble for første gang benyttet.

Allerede året etter kom brødre fra loge nr. 67 M. C. Holm på gjenvisitt. Men det viste seg dessverre at det var vanskelig å gjennomføre jevnlige møter på denne tiden, så kontakten mellom logene ble ivaretatt kun gjennom brevveksling.

Det var OM Rolf Svendsen som igjen satte fart i besøksvirksomheten mellom logene. Han var overmester i perioden 1972-73. Han tok med seg 7 andre brødre og deres respektive og dro til Nykøbing Mors. Dette ble en begivenhetsrik og vellykket tur. Ved dette besøket hadde loge nr. 67 M. C. Holm også besøk av sin svenske vennskapsloge - loge nr. 96 Balder fra Bollnäs. Helt overraskende ble OM Rolf Svendsen overrakt en gave av overmester i denne logen, som samtidig kunne meddele at loge Balder hadde vedtatt at vår loge også skulle være deres vennskapsloge. Plutselig hadde vi 2 vennskaps-loger å forholde oss til.

Etter hvert ble det mer orden på samarbeidet mellom disse tre logene. Det ble blant annet bestemt at brødrene fra de tre logene skulle møtes annet hvert år - vekselsvis i Danmark og Norge, samt i Sverige i et av de mellomliggende år.

Forbindelsen med loge nr. 96 Balder har dessverre avtatt gradvis og mer eller mindre opphørt i de senere år. Flere brødre av logen vår var imidlertid på besøk i 1987, og Eks Storrepr. Bent B. Brekke og Eks OM Tor Lyngmo dro på besøk m/ ektefeller 26.- 28. april 1991 i forbindelse med den svenske Odd Fellow Ordenens Høgtidsdag 27. april. Vår Eks Storrepr. Bent B. Brekke overvar også deres 80 års jublieum der i 2004 sammen med sin kone. Dette jubileet ble feiret 27. mars dette året, selv om loge nr. 96 Balder ble stiftet 26. januar 1924. Brødre fra loge nr. 67 M. C. Holm har vært til stede ved alle disse anledningene. 

Derimot har kontakten med våre danske venner i loge nr. 67 M. C. Holm blitt holdt vedlike. Det har vært et lite opphold i besøksvirksomheten, men fra og med høsten 1997 ble tradisjonen tatt opp igjen. Det arrangeres nå "Nordisk Treff" hvert annet år, og det alterneres mellom Skien og Nykøbing Mors.

Et annet høydepunkt i vår besøksvirksomhet kom i 2008 da begge logene feiret sine respektive 60 års jubileer. Eks OM Svend Christensen kom til vårt jubileum 15. februar og OM Jan Furumo dro på gjenvisitt til Nykøbing Mors til deres jubileum 31. oktober sammen bror Jan Martin Hobæk og ektefeller.

Sett fra vår loge sin side, håper vi nå på et langt og begivenhetsrikt samarbeid i fremtiden ! Det siste "Nordiske Treff" i Danmark ble arrangert i Nykøbing Mors i tidsrommet 11.- 13.09.09 der 11 brødre og 10 "respektive" deltok, og det siste treffet i Norge ble avholdt i Skien 28.- 30.09.12 der 10 brødre og deres respektive deltok.

Dersom det skulle være av interesse å se nærmere på vår vennskapsloge, så er dette deres nettadresse : www.mcholm.dk