Overmester Svein Frislie

Undermester Erik Kristoffersen

Sekretær Tom-Ove Malmin

Skattmester Gunnar Ramstad

Seremonimester Jan Erik Wold

Kapellan Sven Jemblie