Øverste rekke: Skm. Gunnar Ramstad,   Storrepr. Johnny Lund,   Fung. Eks OM Øystein Nettum

 CM Jan Erik Vold,   Kap. Sven Jemblie

   Nederste rekke: UM Erik Kristoffersen,  OM Svein Frislie,   Sekr. Tom-Ove Malmin