28. Oktober 2021 kunne Loge Nr. 99 Petrus Beyer tildele 25 års veteran juvel til brødrene Kjell Henry Borkner, Harald Bratberg, Øivind Brendhagen, Anders Floor, Truls-Erik Johnsrud og Jo lunde. På grunn av Korona ble det hele 6 stykker denne gang.

Seremonien ble ledet på en flott måte av DSS Ole Svein Ødegård og øvrige storembedsmenn.

Under brodermåltidet ble det mange gode ord fra DSS Ole Svein Ødegård, OM Svein Frislie og andre. Truls-Erik Johnsrud representerte de 6 stolte veteranene og takket logen og brødrene for gode 25 år sammen. Feiringen fortsatte med hyggelig samvær i salongen.