Valgte Embedsmenn 2023 – 2025

OM             Erik Kristoffersen

UM             Helge Ødegård

Sekr.           Tom Ove Malmin

Skm.           Gunnar Ramstad

CM              Jørn Børresen

Kap..           Børge Wilhelmsen

 

Utnevnte Embedsmenn 2023 – 2025

Insp.           Jan Henrik Simensen

Insp. Ass    Rune Øystein Wangen

Org.            Trond Veseth

OM HA      Ole Anders Hoff

OM VA       Erik Følling

IV                Torstein Nilsen

YV               Geir Odd Romsås

UM HA       Rune Skybak

UM VA       Arild Christiansen

CM HA       Terje Lofthus

CM VA       Tore Rotstigen