Fra innvielsen av to nye brødre: foran fra venstre Geir Odd Romsås og Runar Aasen, bak fra venstre: bror Sekretær Erik Kristoffersen, bror OM Øistein Nettum og bror Kapellan Arild Haugen. Bildet er tatt umiddelbart etter at opptak i salen var gjennomført.