ODD FELLOW loge nr. 99 PETRUS BEYER feirer 40 år.

En stor begivenhet som samler nesten 100 deltakere i Odd Fellow Gården sine lokaler på Gjøvik vil gå av stabelen lørdag 23. november 2019.

Starten på historien om felleskapet som ble dannet 24. november i 1979 har ført
til nærmere 180 medlemmer disse årene. I logens jubileumsår er det verdt å nevne at et ordensmedlemskap i logen stikker dypere og er av mer personlig karakter enn et medlemskap i en tilsvarende humanistisk forening. Målet for medlemmene er å utvikle seg til å bli et bedre medmenneske, yte hjelp til trengende og sårbare grupper i samfunnet basert på mellommenneskelige verdier.   

Odd Fellow Ordenen har med jevne mellomrom større innsamlinger til prosjekter, enten det går til SOS Barnebyer eller til Redningsselskapet. Det ble samlet inn ca. 26,3 millioner kroner til den nye redningsskøyta som ble døpt «Odd Fellow III» på landsbasis. Lokalt på Gjøvik i forbindelse med logens 40-års jubileum er «Fontenehuset» tidligere overrakt en gavesjekk på 20.000 kroner
av Odd Fellow logen.

Mange av medlemmene er engasjert i prosjektet «Sirius Øst», der Stråleterapienheten i Sykehuset Innlandet nyter godt av logemedlemmers innsats
for å gjøre pasienthverdagen lettere i en vanskelig livssituasjon. Et annet tiltak Odd Fellow står for er «bamsen Oddbjørn». Ideen som er iverksatt i alle ambulansebiler i området går ut på at det befinner seg en slik bamse i hver bil. For pasienter som er barn virker dette beroligende.

Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer er oppkalt etter en dansk overlege. Møtene holdes en kveld annenhver uke og er blitt mer åpne for de som vurderer medlemskap. Vi nevner kort følgende historikk: Odd Fellow Ordenen stammer fra England på 1700-tallet, den første norske loge ble dannet i 1898, på Gjøvik finnes to herreloger og to dameloger innen Odd Fellow.

Logen knytter til seg medlemmer fra alle lag av samfunnet og er åpen for nye medlemmer som ønsker å basere sitt liv på et felleskap der innholdet er rettet mot selvutvikling innenfor viktige mellommenneskelige leveregler. Det fremgår i Odd Fellow sine tre kjedledd: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Nye medlemmer vil også møte et inkluderende og positivt miljø der møtet for kvelden er delt i to, ett som på sin pedagogisk måte gir læring og kunnskap innenfor Odd Fellow sine mål, et annet som avsluttes med foredrag, innslag av musikk og et hyggelig måltid i Ordenshuset.
Ta gjerne kontakt for ytterligere orientering.   
Håkon Rønnevig, Odd Fellow, e-mail: haakonroennevig@gmail.com

    

               Dekket til fest                                              DSS Ole Svein Ødegård

   

             Gode servitører                                           Hilde og Øistein Nettum

   

               Nanni og Eirik Asplin                    Tom Harald Hansen og Tore Engen