Selv om Coronen satte sitt preg på vårt loge arbeide, fant vi det formålstjenelig å ta et lite «uformelt» møte på Eiktunet torsdag 27 august. Frammøte var bra og vi var heldige med været.

Utveksling av forskjellige synspunkter angående framtidsutsiktene og vårt loge arbeid framover var et sentralt emne blant brødre i godt humør.