Rebekkaloge 115 Kesia er en Odd Fellow/Rebekkaloge i Tromsø, og del av den nasjonale og internasjonale Odd Fellow Ordenen. 

Odd Fellow Ordenen er glad for å få nye medlemmer. I Rebekkaloge 115 Kesia arbeider vi aktivt for å øke vårt medlemstall, og vi ønsker å gi deg som mulig ny søster så mye informasjon som mulig, noe du kan lese om på våre åpne nettsider her.

Men hva innebærer det å bli en Odd Fellow søster, som vi kaller oss?

Her vil du finne en generell orientering om hva Odd Fellow Ordenen er, hva den står for, dens historie, hvordan du kan bli medlem i vår Orden, og mye mer. Velg tema fra menyen til høyre.