Rebekkaloge 115 Kesia deler lokaler med de andre Odd Fellow ordensenhetene i Tromsø. Mer om dette, og om hvordan du finner fram til vår loge, samt eksteriørbilde av vårt Ordenshus, kan du se og lese om på vår Kart/Adkomstside.

For detaljer om vår loges tilblivelse, samt om vårt Ordenshus i Tromsø, les mer på vår Loges historie.

Klubben.

Her møtes vi til en kopp kaffe før hvert logemøte. Etter møte og søstermåltid samles vi igjen til uformelle samtaler og hygge over en kopp kaffe, evt.m/tilbehør.

Møtesal.

I møtesalen foregår den rituelle delen av våre logemøter.

Spisesal.

Etter logemøtet inntar man et søstermåltid sammen. Her er salen dekket til lutefiskaften.

Kjøkken.

I Ordenslokalene, direkte tilknyttet spisesalen, disponerer vi et moderne kjøkken med kapasitet for å tilberede måltider til opp mot 100 personer.

Her ser du aftenens kjøkkensjef, bror Åge, klar for å tilberede et brodermåltid: Lutefisk m/tilbehør. Åge Gerhardsen har 2 år på rad blitt kåret til Norges beste produsent av lutefisk: Det skulle borge for topp kvalitet også i Rebekkaloge Kesia!