Embedskollegiet - 2019 - 2021

 

Storrepr.                Viggo Bjørk
OM:                Anders Tjøsvold
UM:           Svein Tore Bjelland

Fung. Eks. OM Tor Olav Klungland
Sekr.          Svein Åge Johnsen
Skm.                  Tor Leif Aksdal
CM:            Øyvind Michaelsen
Kap:         Jan Kåre Jørgensen
Insp.   Håvard Fyllingen Hovig
Her.                   Haakon Soland

 


Embedskollegiet 2017-2019

OM Tor Olav Klungland, UM Anders Tjøsvold, Sekr. Bjørn Øystein Rossebø, Skm. Jan K.Fyllingen

  Embedskollegiet 2015-2017

OM Odd Randulf Grinde, UM Tor Olav Klungland, Sekr. Tor Leif Aksdal, Skm. Anders Tjøsvold

  Embedskollegiet 2013-2015  

OM Nils Kolltveit, UM Harald Myhre, Sekr. Fred Johannes Lippens, Skm. Anders Tjøsvold

  Embedskollegiet 2011 -2013

OM. Agnar Bruntveit,  UM Odd Randulf Grinde, Sekr. Anders Tjøsvold, Skm. Hans Magne Hansen 

 


 

Embedskollegiet 2009 - 2011

Kasserer Jan Fyllingen,  Skattmester Tor Olav Klungland 
Undermester Agnar Bruntveit, Overmester Viggo Bjørk, Sekretær Anders Tjøsvold

 


  Embedskollegiet 2008 - 2009

Kasserer Einar Halvorsen, Sekretær Odd Randulf Grinde, Skattmester Agnar Bruntveit 
Fungerende Undermester Viggo Bjørk, Overmester Sjur Bjelland

 


Embedskollegiet 2007 - 2008

Kasserer Einar Halvorsen, Sekretær Odd Randulf Grinde, Skattmester Agnar Bruntveit
Undermester Nils Kolltveit, Overmester Sjur Bjelland

 


Embedskollegiet 2005 - 2007

 

Kasserer Torbjørn Askeland, Sekretær Alf Morten Mathisen, Skattmester Einar Halvorsen
Overmester Ragnar Larsen  -  Undermester Sjur Bjelland

 


Embedskollegiet 2004 - 2005

 

Fra Institueringen av Logenr 148 Tonjer: 


OM Johannes A. Løvvig,
Kass Torbjørn Askeland, UM Ragnar Larsen - Sekr Mons M Torsvik, Skattm Einar Halvorsen 
Stor.rep. Paul Bernhard Postvoll, Stor Sire Harald Thoen, Eks OM Svenn Kaasamoen