NEVND FOR LOGENS STYRKELSE OG EKSPANSJON (§10-1)
Viggo Bjørk      412 15 080
Tor Olav Klungland 915 62 900
Harald Myhre  992 58 159
Arne Henning Hustvedt 900 41 046
Arne Jensen 908 79 430
Bjørn Øystein Rossebø 957 31 116
Odd Randulf Grinde 416 46 444
 

 

 NOMINASJONSNEVND (§ 10-2)
Tor Olav Klungland 915 62 900
 Agnar Bruntveit 918 94 528
Nils Kolltveit 959 21 118
 Tor Leif Aksdal 482 79 138
Fred Johannes Lippens 905 59 049
Paul Bernhard Postvold 997 07 453

 

 FINANSNEVND (§ 10-3)
Viggo Bjørk  412 15 080
Haakon Soland 996 09 497
Harald Myhre 948 71 415
Guido Stuttgen 414 26 081 

 

 NEVND FOR ETTERLATTE (§ 10-4) (Etterlatte etter avdøde brødre)
 Arne Henning Hustvedt  900 41 046
 Johannes Arnold Løvvig  975 51 692
Agnar Bruntveit  918 94 528
 Hans Magne Hansen 920 19 125
Jan Reidar Sahl 906 95 950

 

 NEVND FOR HJELP OG STØTTE (§ 10-5) (Logens medlemmer eller deres nærmeste)
   

 

 NEVND FOR OMSORG (§ 11-2) (Medlemmer som trenger besøk/omsorg)
   

 

 REVISJONSNEVND (§ 10-6) .
 Fred Johannes Lippens 905 59 049
  Paul Bernhard Postvoll  997 07 453
  Øyvind Michaelsen 908 86 880

 

 SOSIALNEVND / ELDRETREFF (§ 11-) (Aktivitet utad mot samfunnet)
 Svein Tore Bjelland  970 70 941
  Paul Berhard Postvoll  997 07 453
  Viggo Bjørk  412 15 080
 Johannes Løvvig  975 51 692
  Harald Myhre 992 58 159

 

 NEVND FOR ANSKAFFELSER (§ 11-3)
 Øyvind Michaelsen  908 86 880
 Anders Tjøsvold        994 65 083
Odd Sigmund Sveen 901 46 017

 

 KLUBBSTYRE (PRIVATNEVND) (§ 11-5) minimum 5 medlemmer
Jan Kåre Jørgensen    52 22 73 43
 Harald Myhre  992 58 159
Guido Stuetgen 414 26 081
 Hans Magne Hansen  920 19 125
Svei Åge Johnsen 478 95 011
 Jan Reidar Sahl  906 95 950

 

 GRADSPILLNEVND (§11-6 )
 Harald Myhre     992 58 159
 Viggo Bjørk   412 15 080
 Svenn Kaasamoen  977 35 630

                                  

VERTSKAPSNEVND (§70) (Ansvarlig for å ta seg av gjester/nye logebrødre i logelokalene)
Johannes Løvvig  975 51 692
Arne Henning Hustvedt  900 41 046
Paul Bernhard Postvoll  997 07 453
Nils Kolltveit 959 21 118
Svenn Kaasamoen   977 35 620