Haugesund og Haugalandet
er en virkelig gammel bastion
i Odd Fellow Norge.

        

Allerede 31. oktober 1919 ble logenr. 8 Harald Haarfagre instituert.


Så fulgte:
Loge nr. 41 Skaulen i Sauda i 1953
Loge nr. 49 Hardanger i Odda i 1956
Loge nr. 52 Catena i Haugesund i 1957
Loge nr. 90 Vesterhav i Haugesund i 1975
Loge nr. 112 Høyevarde i Kopervik i 1986.


Som det siste Odd Fellow skuddet ble loge nr. 148 Tonjer instituert 8. mai 2004.

__________________________________________________________


Den første Rebekkaloge kom den 25. mai 1953. Det var loge nr. 13 Ruth


Så fulgte:
Loge nr. 55 Margrethe i Odda i 1978
Loge nr. 68 Linnea i Sauda i 1983
Loge nr. 69 Athene i Haugesund i 1984
Loge nr. 96 Fabriola i Kopervik i 1996


 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
 


                              Fra Institueringen av Logenr 148 Tonjer:

                                              OM Johannes A. Løvvig,
Kass Torbjørn Askeland, UM Ragnar Larsen - Sekr Mons M Torsvik, Skattm Einar Halvorsen
     Stor.rep. Paul Bernhard Postvoll, Stor Sire Harald Thoen, Eks OM Svenn Kaasamoen

En ny loge institueres 8. mai 2004: Loge nr. 148 Tonjer

Det startet med at Stor Marsjall Olav Eggum ledet brødrene inn i logesalen og anviste dem sine plasser.

Følgende Storembetsmenn fungerte:

Stor Sire Harald Thoen
Dep. Stor Sire Arne Grasdal
Stor Skattmester Per Arne Vidnes
Fung. Stor Sekretær Steinar Jansen
Stor Kappelan Arnfin Evjen
Stor Vakt Knut Borgen

Etter sermonien overrakte Stor Sire Harald Thoen Charterbrevet til OM Johannes A. Løvvig, og erklærte deretter Loge nr.148 Tonjer under den Norske Storloge for Instituert.

Den nye loges Chartermedlemmer er: 

   

Kasserer Torbjørn Askeland, Inspektør Erik Are Amundsen, Skattmester Einar Halvorsen,
Stor.rep. Paul Bernhard Postvoll, OM Johannes A. Løvvig, Sekretær Mons Magnar Torsvik
.


Det minneverdige taffel

Etter et storslått seremoniell går enhver instituering over i et taffel,
som er en annen måte å markere begivenheten på. Det hele fant sted
i Odd Fellow Ordenens lokaler i Sørhauggaten 219 i Haugesund.

Loge nr. 8 Harald Haarfagre flakket omkring i ulike lokaler fra 1919 til 1937.
Ja slik har det vært for nesten alle loger som er blitt nyetablerte på et sted.
Da var det at noen av brødrene i Harald Haarfagre "skaffet" logen et
utmerket hus, og som senere er inngått i Haugesundernes bevissthet som
Odd Fellow Gården, Ordenens stamhus i dette området.

Nå var dette huset igjen rammen om en vekst i vår Orden. Festen var storslått,
stemningen høy og huset glødet og bar varmt gjenlyd ut i de små timer.
Nå gjenstår arbeidet med å utvikle et nytt «logehjem» hvor den gode broderånd
og det indre liv får utvikle seg og blomstre på en flott måte.

 

   

      __________________________________

 

DAGENS LOGE NR. 148 TONJER

Loge nr.148 Tonjer har i dag 48 medlemmer.(mars) 2012  Vi møtes på torsdager
hver 14. dag i oddetalls uker i en vennlig og hyggelig atmosfære til utbredelse av
våre tradisjonelle grunnsetninger som er: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.


BRODERFORENINGEN TONJER

DSS Steinar Jansen reiste på et møte 12. juni 2002 spørsmålet om å starte ny loge i Haugesund. Brødre fra flere loger deltok, og det ble beluttet å arbeide for start av broderforening som opptakt til etablering av ny loge, Loge nr. 90 Vesterhav påtok seg oppgaven som moderloge,

Med Stor Sire Harald Thoen’s godkjenning ble Broderforeningen Tonjer stiftet den 9. september 2002. Dette skjedde ved en høytidlighet i Ordenshuset i Haugesund under ledelse av Deputert Stor Sire Arne Grasdal.

Til BRODERFORENINGENS STYRE BLE VALGT:

     

      Sekretær Reidar VikeN, Arkivar Torbjørn Askeland, Kasserer Bernhard Hagen. 
                     Nestformann Arild Olsen, Formann Johannes A. Løvvig.  

Broderforeningen hadde sitt siste møte den 19. april 2004, og hadde da hatt 17 møter. På ettermøtene har det vært lagt vekt på å skape et godt sosialt miljø med godt tilrettelagte brodermåltider og velvalgte programmer.


LOGE NR. 148 TONJER

13. februar 2004 sendte broderforeningen søknad til Storlogen om etablering av Loge Tonjer, noe som ble godkjent 16. mars samme år. Det ble besluttet å instituere den nye logen 8. mai 2004. Ved institueringen har Loge Tonjer 31 medlemmer. Tre nye ordensbrødre ble i mars opptatt i andre loger for overgang til Loge Tonjer. De øvrige 28 er blitt med ved overgang fra andre loger:13 fra Loge Vesterhav, 9 fra Loge Høyevarde, 4 fra Loge Harald Haarfagre og 2 fra Loge Catena.


DERFOR TONJER

Tonjer fyr ble anlagt i 1946 for å trygge innseilingen til Haugesund nordfra, og har siden vært et kjent landemerke for haugesunderne. Når Tonjer er valgt som navn på den nye logen, er dette på tilsvarende vis ut fra et ønske om å være veiviser for ordensbrødrene i arbeide for vennskap, kjærlighet og sannhet. Navnet Tonjer stammer trolig fra det gammelnorske ordet tunga. I betydningen landtunge eller smalt stykke land.