Minneord

Publisert

         
Minnes i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 Minneord over døde medlemmer i Odd Fellow Loge nr. 148 Tonjer