Høgenhei

REVISJONSNEVND

Publisert
Revisjonsnevnd
Revisjonsnevnden skal bestå av 3 medlemmer. Valgembedsmenn, medlemmer av finansnevnden eller logens fond kan ikke være medlemmer av revisjonsnevnden.
 
Revisjonsnevnden i Loge 145 Høgenhei består av:
Bror Kaj V. Hansen
Bror Geir Gjømle
Bror Ola Bekkestad