Høgenhei

PRIVATNEVND

Publisert
 
Privatnevnd
 
Nevnden er utnevnt av UM Ivar Isaksen som også har ansvaret for nevnden.
Medlemmene av nevnden har som hovedoppgave å bidra til hyggelige ettermøter samt fremme godt sosialt samvær i tillegg til sine oppgaver i forbindelse med brodermåltidet.
 
UM og leder Ivar Isaksen
arbeidoppgavene går på rundgang mellom logens brødre. Dette sstyres av UM.
                     medlemmer ikke utnevnt p.t.