Høgenhei

NEVND FOR STYRKELSE OG EKSPANSJON

Publisert

I § 10-1 1. ledd står det:

Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjonskal bestå av logens Storrepresentant, samt fem valgte medlemmer og ett varamedlem. Minst ett av de valgte medlemmer og varamedlemmet skal være kvalifisert Eks OM, og ett medlem skal være fungerende eller Eks valgt embedsmann. Storrepresentanten er nevndens leder.

Stor Rep Magnar Brekka. (Leder)

Eks OM Per Kristian Nilsen

Undermester Thor Eriksrød

Eks OM Kai Arnfinn Lauritzen

Bror Yngve Rune Olsen

Eks Skt mester Trond Inge Haugen

Eks OM Freddy Klemetsen (Vara)