Høgenhei

FINANSNEVND 2021 - 2023

Publisert
Finansnevnd
Finansnevnd skal bestå av tre medlemmer og ett varamedlem.
 
Loge Høgenhei`s finansnevnd er:
Bror                    Geir Gjømle (leder)
Bror                    Kjell Salvesen
Bror                    Arne Brekka
Vara/Bror           Rolf Løvstad