Høgenhei

NEVND FOR ANSKAFFELSE

Publisert

Nevndens hovedoppgaver er å holde i orden logens inventar, sørge for å ha oversikt over- og registrere logens eiendeler samt foreta anskaffelser på anmodning fra OM. Nevnden består av følgende medlemmer og ledes av logens inspektør:

       
 
 
 
Leder og Inspektør Tommy Berge Olsen
Medlem Cermonimester Einar Westli