Høgenhei

NOMINASJONSNEVND 2021-2023

Publisert
Nominasjonsnevnd
Nominasjonsnevnden skal bestå av 5 medlemmer og ett varamedlem aom alle må ha hatt DHS grad i minst 2 år. Minst to av medlemmene og varamedlemmet skal være Eks OM. Nevndens leder skal være Eks OM.
 
Nominasjonsnevnda for Loge Høgenhei er:
F.Eks OM / leder    Knut Varnes
Eks OM                  Per Kristian Nilsen          
Bror                        Runar Knutsen
Bror                        Bjørn Egil Nygård
Vara/EOM              Magnar Brekka