En god logehøst avsluttet
med juleribbe og polonese

6. desember samlet et førtitalls brødre med sine damer seg i logehuset på Ajer. Det tradisjonelle  julemøtet markerer avslutningen på en god logehøst, og en fin inngang til adventstiden. Med julemeny på kartet, sal og bord vakkert pyntet, tok en gryende julestemning tak i hjerter og sinn. 

Bilde:  OM Frantz Blehr og ektefelle Ingeborg Duenger Blehr  (t.v.) sammen med Ellen Slagsvold smaker på julematen.

Tekst/foto: Tor Ola Slagsvold (Herold)
I sin velkomsttale takket OM Frantz Blehr for brødrenes oppmøte og innsats gjennom høsten, og ønsket god jul til logens medlemmer og familier. Kvelden startet med høytidsstemt møte i logesalen, der embedskollegiet og brødrene, under ledelse av OM Blehr, lot Ordenens og julens budskap stå i sentrum. Loge 35 Heidmork er så heldig å ha mange musikalske og sangglade brødre. I julemøtet har Heidmorkkorets sanginnslag en selvskreven plass, så også i år.  Koret ble formelt startet i 1995. På sin første store opptreden under et stevne i  Ålesund i mai 1996 telte koret tretten sangere. I dag har koret 20 medlemmer, noen har vært med helt fra starten.

Ikke utgått på dato
Verken juletalerken, med ribbe, medister og innmat, surkål og tyttebærsyltetøy eller riskrem med rødsaus er utgått på dato i Loge 35 Heidmork. Det har heller ikke oppstarten etter taffelet gjort,...nemlig taktfast polonese til skingrende marsjmusikk i en ryddet spisesal. Etter mange runder i ulike formasjoner løste polonesen seg opp og de danseglade "ungdommene" la om til nye takter på parketten. Flere uttrykte glede over fortsatt å kunne gå polonese-marsj slik det var ganske vanlig "før i tida".

Bildene: Over, t.v.: Ex OM Kjell-Arne  Andreassen og  ektefelle Oliv Helene fører an i polonesen.
Nede t.v.: Storrep. Erik Gaalaas Engesveen sammen med ektefelle Åshild Bergum og bror Inge Bakken 
og ektefelle Liv Bakken  i elegant gjennomføring av polonesen (bilde t.h.) .


En spesiell historie
Logens Organist, Johannes Høisveen (79) (t.v. i bildet) møtte til julemøtet med en hyggelig overraskelse i ermet. Under et opphold på Beitostølen i 1995 kom han over en tonesatt tekst, en julefortelling bygd over juleevangeliet. 
- Jeg syntes teksten og musikken var så fin at jeg fikk lov til å framføre den på en tilstelning. Det var Erling Stordahl selv som hadde skrevet teksten og satt toner til den.  Dessverre døde Stordahl i oktober året før, men de som hadde hånd om det ga meg lov til å bruke det videre, sier Høisveen. 
Høisveen har bare fremført julefortellingen en gang senere under et arrangement i Lions i Brumunddal.  Under rydding i heimen for ikke lenge siden, kom han over julefortellingen på nytt.
- Da slo det meg at dette var noe som kunne brukes i logesalen under julemøtet, og med logeledelsens godkjennelse ble det slik. Jeg tror det ble en fin liten tilføring til julerepertoaret, sier Høisveen.
Han får støtte av Ex OM Asbjørn Moland (t.h. i bildet), med over tretti års fartstid i Loge 35 Heidmork og en av dirigentene og ildsjelene i Heidmorkkoret. 
- Dette var så fint at vi må kunne vurdere å ta det inn som et fast innslag i salen under julemøtene, sier Moland.

Takk for innsatsen
Bak et vellykket julemøte ligger mange brødres innsats. OM Frantz Blehr og embedskollegiet hadde forberedt det godt gjennomførte møte i salen, UM Ingard Erlingsen bidro til orden og humør under taffelet og ettermøtet i salongen, og ikke minst skal Privatnevndas brødre ha takk for fin bordoppdekking, oppvartning og service. 

Bilde t.v.: UM Ingard Erlingsen hadde som vanlig godt grep om taffelet og julefesten. Her orienteres det 
om kveldens aktiviteter på parkettgulvet.
Bilde t.h.: Først polonese, - så skal det danses....
Bilde t.v.: Flott innsats fra Privatnevnda. (f.v.) Ragnar Hoel, Jens jensen, Erik Fjestad og Einar Fjestad.
Bilde t.h.: I baren, (f.v.) Ex OM Bjørn Nybakken, Henning Amdahl.


Vellykket Venneaften

Bilde: Fra v.: Gjestene Kjetil Fløtre, David Holst, Bjørn Linderud, Henrik Wilberg og fadderne Br. Åsmund Brandvold og Fung. Ex Overmester Lars Erik Hermansen

Bilde: Fra v.: Gjestene Kjetil Fløtre, David Holst, Bjørn Linderud, Henrik Wilberg og
fadderne Br. Åsmund Brandvold og Fung. Ex Overmester Lars Erik Hermansen

Logesalen var et hyggelig skue da det tirsdag 1. oktober ble arrangert Venneaften i Loge 35 Heidmork. Nær alle plasser i salen var fylt opp med brødre og gjester som ble ønsket velkommen av Overmester (OM) Frantz Blehr. Storrepresentant (Storrepr.) Erik Engesveen tok forsamlingen innsiktsfullt gjennom Odd Fellow Ordenens forankring i sitt motto; Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, også symbolisert i De Tre Kjedeledd, ordenens offisielle emblem. 

Tekst og foto: Tor Ola Slagsvold (Herold)

- De Tre Kjedeledd står også for det gode fellesskapet og samholdet som skal prege det indre liv i vår orden, sa Storrepr. Engesveen.
Ordenen søker gjennom sin lære og virksomhet å spre budskap om nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse, samt holde fokus på å gi medlemmene gode etiske holdninger. Medlemmene bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse framgår det av vår ordens formål.

Logelivet gir mening
I sin redegjørelse om egen loge gikk OM Blehr inn på sammensetningen av brødrefellesskapet og verdien av å være logemedlem. Loge 35 Heidmork har i dag 111 medlemmer med bakgrunn fra mange forskjellige samfunnsområder og i alle aldre fra 37 år og oppover. Når snittalderen på brødrene kryper stadig oppover ønsker vår OM nye yngre medlemmer spesielt velkommen. Fire potensielle nykommere deltok på venneaftenen.
Logemøtene samler 40 – 50 brødre i snitt og avholdes annen hver tirsdag gjennom høst- og vårsesongen. Den stående oppfordringen til oppmøte er; Møt så ofte du kan !
 - Etter hvert som voksenlivet går sin gang erfarer vi at mange finner mening i å delta i logelivet og fellesskapet vårt. Selv om vi er mange, ønsker vi oss flere medlemmer, gjerne fra yngre aldersgrupper. Når vi arrangerer Venneaften er det blant annet for å gjøre logen kjent slik at flere kanskje finner ut at de vil søke medlemskap, sa OM Blehr.
OM Blehr var også innom tema som medlemskontingenten, kleskode i logen, det nye logehuset (innviet i 2011), Heidmorkkoret og vennelosjen 129 Klarälven i Sverige, et vennskap som har vart i over femti år.

Kjærlighetens mangfold
Møtet i logesalen ble avsluttet med Kapellan Torstein Udahls interessante framlegg om filosofiens tolkninger av kjærlighetsbegrepet og dets plass i ulike kulturer og religioner.  Fellessang og stemningsskapende orgelmusikk, spilt av Organist Johannes Ludvik Høisveen, beriket møtet fra start til slutt. Ved veis ende inviterte OM Blehr alle til spisesalen og samling rundt taffelet, som bød på varmt smørbrød og snitter med tilhørende drikke. Deretter flyttet forsamlingen over i salongen og de gode samtalene rundt kaffebordene Undermester (UM) Ingard Erlingsen ledet taffelet mens privatnemnda som vanlig stod for fin borddekking og servering.