UWIUPCQ IUNQPIURH QPIUHPIUHQAPI PIUHPIWUH IUHIUPIUPIUGPIUPIUIUPQWIUGVPQIUVQPVIUGPIU


BPYOPYB IPUY0PUI 9TF 08Y  9UGU9YGF0986G 97TF 89I96UYF 9YTF 975TF 9797F 99 
 

   

 

   


Vellykket Venneaften

Bilde: Fra v.: Gjestene Kjetil Fløtre, David Holst, Bjørn Linderud, Henrik Wilberg og fadderne Br. Åsmund Brandvold og Fung. Ex Overmester Lars Erik Hermansen

Bilde: Fra v.: Gjestene Kjetil Fløtre, David Holst, Bjørn Linderud, Henrik Wilberg og
fadderne Br. Åsmund Brandvold og Fung. Ex Overmester Lars Erik Hermansen

Logesalen var et hyggelig skue da det tirsdag 1. oktober ble arrangert Venneaften i Loge 35 Heidmork. Nær alle plasser i salen var fylt opp med brødre og gjester som ble ønsket velkommen av Overmester (OM) Frantz Blehr. Storrepresentant (Storrepr.) Erik Engesveen tok forsamlingen innsiktsfullt gjennom Odd Fellow Ordenens forankring i sitt motto; Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, også symbolisert i De Tre Kjedeledd, ordenens offisielle emblem. 

Tekst og foto: Tor Ola Slagsvold (Herold)

- De Tre Kjedeledd står også for det gode fellesskapet og samholdet som skal prege det indre liv i vår orden, sa Storrepr. Engesveen.
Ordenen søker gjennom sin lære og virksomhet å spre budskap om nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse, samt holde fokus på å gi medlemmene gode etiske holdninger. Medlemmene bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse framgår det av vår ordens formål.

Logelivet gir mening
I sin redegjørelse om egen loge gikk OM Blehr inn på sammensetningen av brødrefellesskapet og verdien av å være logemedlem. Loge 35 Heidmork har i dag 111 medlemmer med bakgrunn fra mange forskjellige samfunnsområder og i alle aldre fra 37 år og oppover. Når snittalderen på brødrene kryper stadig oppover ønsker vår OM nye yngre medlemmer spesielt velkommen. Fire potensielle nykommere deltok på venneaftenen.
Logemøtene samler 40 – 50 brødre i snitt og avholdes annen hver tirsdag gjennom høst- og vårsesongen. Den stående oppfordringen til oppmøte er; Møt så ofte du kan !
 - Etter hvert som voksenlivet går sin gang erfarer vi at mange finner mening i å delta i logelivet og fellesskapet vårt. Selv om vi er mange, ønsker vi oss flere medlemmer, gjerne fra yngre aldersgrupper. Når vi arrangerer Venneaften er det blant annet for å gjøre logen kjent slik at flere kanskje finner ut at de vil søke medlemskap, sa OM Blehr.
OM Blehr var også innom tema som medlemskontingenten, kleskode i logen, det nye logehuset (innviet i 2011), Heidmorkkoret og vennelosjen 129 Klarälven i Sverige, et vennskap som har vart i over femti år.

Kjærlighetens mangfold
Møtet i logesalen ble avsluttet med Kapellan Torstein Udahls interessante framlegg om filosofiens tolkninger av kjærlighetsbegrepet og dets plass i ulike kulturer og religioner.  Fellessang og stemningsskapende orgelmusikk, spilt av Organist Johannes Ludvik Høisveen, beriket møtet fra start til slutt. Ved veis ende inviterte OM Blehr alle til spisesalen og samling rundt taffelet, som bød på varmt smørbrød og snitter med tilhørende drikke. Deretter flyttet forsamlingen over i salongen og de gode samtalene rundt kaffebordene Undermester (UM) Ingard Erlingsen ledet taffelet mens privatnemnda som vanlig stod for fin borddekking og servering.