Loge nr. 35 Heidmork`s grunnlegger
Wilhelm Tønnel.
 

 

Det kan nok sies at Odd Fellow arbeidet i det indre Østland startet med Wilhelm Tønnel. Hans interesse for Odd Fellow Ordenen startet tidlig.

Det bidro til at han ble tatt opp i Odd Fellow Ordenen`s Loge nr.4 De Syv Fjelde i Bergen den 6.mars 1940, 39 år gammel. Forfremmelse i de senere grader ble trolig foretatt i Trondheim da hans boligadresse var der. Ved flytting til Hamar i 1946 opphørte en tid hans Odd Fellow liv, for her på Hamar var det bare en Orden, Frimurerordenen. Historien sier at han også var medlem der, men det var Odd Fellow som lå hans hjerte nærmest.

Når det gjelder etableringen av først broderforening den 3. februar 1950, og senere instituering av Loge 35 Heidmork den 21. mars 1952, er dette godt dokumentert på Loge Heidmork`s hjemmeside av Eks.Storrepr.Leif Erik Dahl.

Wilhelm Tønnel bekledde de fleste lederembeder en Odd Fellow loge kan ha. Etter å ha vært OM og Eks.OM ble han, etter en god utført jobb, utnevnt til Storrepr. i 1954.

Ved å legge grunnlaget for Odd Fellow Ordenen`s virksomhet i det indre Østland og senere den sterke veksten i vårt distrikt, utnevnte Stor Sire, den 21. april 1959, Wilhelm Tønnel som DDSS, et embede han hadde i 7 år.
Hans iherdige arbeid for å skaffe Logen egne lokaler som han lykkes med, ved å legge egne garantier i kjøpet, først ved kjøp av Posthusgården og senere ved kjøp og ombygging av Stangevegen 24.

For sin iherdige innsats for Odd Fellow Ordenen ble han den 13. desember 1966 tildelt Storlogens Erkjentlighetstegn som nr.3 i landet.

Wilhelm Tønnel hadde ved sin død i 1975, bare 74 år gammel, lagt ned et stort Odd Fellow arbeid med etablering av Loge 35 Heidmork som igjen ble moderloge for ytterligere 3 loger i distriktet.

 

 

              Det gror etter dyktige menn !
                                   v/OM Bjørn Nybakken

Wilhelm Jensen ble født i Trondheim 17. juni 1901, som barn nr. to i en søskenflokk på tre. Foreldrene var fisker/sjømann Ole Jensen og Pauline f. Berg.

Vi vet lite om hans oppvekst i Trondheim, men etter endt skoleutdannelse begynte han som voluntør i agenturfirma Bernh.Brekke i Trondheim. Det antas at han tok Tønnel-navnet fra en adelig slektsgård på Fosen i Trøndelag.

Etter hvert reiste han utenlands, til Nord og Mellom Amerika, men kom hjem igjen etter 6 år. Han arbeidet i forskjellige fabrikker i næringsmiddelbransjen som reisende til han startet egen bedrift i 1942.
Fabrikken startet i leide lokaler i Trondheim, og produksjonen omfattet syltetøy, safter, bakeartikler og essenser. Markedet var fortrinnsvis  Trøndelag og de nordlige distriktene helt til Kirkenes. I 1946 fikk Tønnel Landbruksdepartementets tillatelse til å flytte bedriften sydover til bedre fruktstrøk, og kjøpte fabrikktomt med påstående kjølelagerhus i Briskebyen på Hamar sommeren 1946. Kjølehuset ble så ominnredet til en moderne konserveringsfabrikk. Fabrikken ble utsyrt med moderne maskiner og de beste apparater innen bransjen. Den hadde kapasitet på ca. 8000 kg. marmelade pr.dag. Produksjonen omfattet alt innen syltetøy, safter og bakeartikler i tillegg av dypfrysing av bær og frukt. Varene omsattes til grossister fra Kirkenes til Kristiansand.

Sommeren 1946 kjøpte Wilhelm Tønnel Gutteberg Gård i Vang. En større del av jordveien ble lagt ut til produksjon av jordbær og andre bærsorter. Fabrikkens spesialitet ble etter hvert hermetisering og dypfrysing av jordbær med henblikk på øversjøisk eksport.
I 1949 beskjeftiget firmaet 30 kvinnelige og mannlige arbeidere.

I 1948 giftet Wilhelm Tønnel seg med Bodil f. Elton. Hun var forøvrig tidligere sekretær hos FNs Generalsekretær Trygve Lie.

Som det fremgår var Wilhelm Tønnel en mann med stort pågangsmot og arbeidskapasitet. Dette vises ytterligere ved at han Ordensliv på Hamar også startet i denne perioden. 


( Loge 35 Heidmork`s redaktør av hjemmesiden vil gjerne tilføye at vår Overmester Bjørn Nybakken, etter jubileumsmøte i Logen, oppsøkte Wilhelm Tønnel sitt gravsted på Vang Kirkegård og på vegne av Logen la ned en blomst.)