Versjon sept.

Dato   Aktivitet   Sted: Kaffe /Kake ansv   Beskrivelse
16/9    Fellesøvelse   Logen   Hermansen/Hoelstad    
30/9   Fellesøvelse  Logen    Høgsveen/Krotseng    
7/10   Fellesøvelse  Logen   Nybakken / Moland   
21/10    Fellesøvelse   Logen   Thorvaldsen/Udahl   
18/11  Fellesøvelse   Logen   Borglund / Deglum   
2/12   Fellesøvelse  Logen   Einarsen / Enger   
4/11   Fellesøvesle   Logen  Østgård / Alhaug    
6/12   Julemøte   Logen     
16/12  Bo og aktivitetssenter   Ikke avklart     
 1. ØVELSENE BÅDE FELLES og GRUPPER  KL 1800 - 2000
 2. Ønskelig at koret synger på alle veteranjuveler og eventuelt besøk fra rebekkaloger. Ber om at alle sangere setter av spesielt opptredener, da det er viktig at vi er sangbare.
 3. Tidligere og nye sangerbrødre ønskes velkommen  for å styrke koret. Alle medlemmer bør hjelpe til å jobbe med dette.

Innholdsfortegnelse repertoar HEIDMORKKORET
Perioden 2016 – 19 

versjon 2 

    Sanger Loge /Kirke:
    Hymne (Fader vår)

 1. Sanctus
 2. Jag har hørt om en stad
 3. Men går jag øver engarna
 4. Gje meg handa di ven
  Profan:
 5. Heidmorkguttas kjenningsmelodi
 6. Gospel Potpourri (Negro Spirituels)
 7. Ren som en jomfru
 8. Gambrinius – visen
 9. Klingom  brøder
 10. Her er guda godt at vara
 11. Masurka
 12. Beatles Potpourri (ny versjon )
 13. Taub Potpourri
 14. Prøysen Potpourri
 15. Et lite miniskjørt
 16. Loach Lemond
 17. Danny Boy
 18. Nu går sista visan
 19. Vals i måneskinn
 20. Nytt særnr Stavanger 2019

Julesanger:

 1. Glade jul
 2. O helga natt
 3. Jeg er så glad hver julekveld

NB !    HOLD ORDEN I NOTEMAPPA Di .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi ber om at alle noter utover dette levers inn til arkivering.
Tidligere sanger kan senere deles ut ved aktuelle anledninger.


        HVEM ER VI ?

Heidmorkket består av ca. 32 medlemmer og har sitt utspring fra medlemmer i Loge 35 Heidmork. Vi er
en fin gjeng som møtes annenhver mandag i Odd Fellow`s lokaler i Ajerhagan på Hamar. Koret har en bra stemmefordeling og ut fra sitt potensial øver inn sanger for bruk i kirke og loge, men også andre opptredener.
Koret er medlem av Odd Fellow Sang og Musikkforbund.
Dirigent, arrangør og pianist for koret er: Arvid Renvåg.
Nåværende styre er:
          Leder:        Trond Ola Enger
         
Sekretær:   Erik Deglum
         
Kasserer:   Asbjørn Hoelstad

OBS:
ALLE SANGGLADE MEDLEMMER I LOGE 35 HEIDMORK ER HJERTELIG VELKOMNE !


Korets historikk:
Heidmorkkoret ble formelt etablert i 1995, etter at en hadde bestemt seg for å melde seg inn Odd Fellow Sang og Musikkforbund. Forut for det hadde noen entusiaster i flere år møttes en og to kvelder før spesielle anledninger og øvet inn enkle sanger som ble framført i logen, til glede for tilhørerne, men kanskje mest for aktørene !
Vår største offisielle opptreden var deltagelse i Ålesund i mai 1996 hvor koret framførte Nye Odd Fellow kantate med musikkarrangement av bror og musikkpedagog Einar Amundsen. På dette arrangementet var Heidmorkkoret det aller minste med kun 13 sangere. Det kan tilføyes at Heidmorkkoret var det eneste koret som fikk bravorop etter sin framførelse - noe vi var mektig stolte av !  Pianoledsagelse ble utført av Arvid Renvåg, resitasjon av Kolbjørn Hellum, sangsolo av Helge Borglund og dirigent  var Leif Erik Dahl.
Etter dette har koret deltatt i alle festivaler i regi av Forbundet, og for festivalen på Hamar i 2004 sto koret som teknisk arrangør.
På korfestivalen i Bodø overtok Heidmorkkoret ledelsen i Odd Fellow Sang og Musikkforbund med Arvid Karlsen som president, Kolbjørn Hellum som sekretær og Trond Ola Enger som kasserer. Forøvrig besto styret av Ivar Christensen fra Moss og Gunvor Nerheim fra Oslo. Dette styret satt i tre år fram til festivalen på Hamar.

Formenn gjennom årene:
Arvid Karlsen            1995 - 2001
Wiggo Høgsveen       2001 - 2005
Erik G. Engesveen     2005 -  2010
Helge Borglund         2010 -  2014

Dirigenten som bygde opp koret:  Asbjørn Moland samt støttespillere, med noteskriving m.m. Leif Erik Dahl og solist Helge Borglund.

AKTIVITETER:
          - OPPTREDENER I LOGER OG LEIRE
          - DELTAGELSE PÅ ALLE OFSMF FESTIVALENE SIDEN 1996 I ÅLESUND
          - ARRANGERTE FESTIVALEN I 2004 PÅ HAMAR
          - SYNGER I BO OG SERVICESENTERE
          - DELTAR I LOKALE KORKONSERTER

HEIDMORKKORET 2019 

   HEIDMORKKORET 2016