HVEM ER VI ?

Heidmorkkoret består pr 2022 av ca. 16 medlemmer og har sitt utspring fra medlemmer i Loge 35 Heidmork.

Vi er en fin gjeng som møtes annenhver mandag i Odd Fellow`s lokaler i Ajerhagan på Hamar. Koret har mistet en del medlemmer de siste årene grunnet sykdom og bortgang. Med stigende snittalder i logen er det vanskelig med rekruttering. Etter en periode med over 25 medlemmer  og 4 stemt mannskor, har vi nå gått over til 3 stemt.  Ut i fra vårt potensial øver vi inn sanger for bruk i kirke og loge, men også andre opptredener.


Koret er medlem av Odd Fellow Sang og Musikkforbund.
Dirigent, arrangør og pianist for koret er: Arvid Renvåg.
Nåværende styre er:
               Leder:        Trond Ola Enger
          Sekretær:   Asbjørn Hoelstad
          Kasserer:   Ingard Erlingsen

OBS:
ALLE SANGGLADE MEDLEMMER I LOGE 35 HEIDMORK ER HJERTELIG VELKOMNE !


Formenn gjennom årene:

Kolbjørn Hellum          1995 - 1997

Arvid Karlsen              1997 - 2001

Wiggo Høgsveen         2001 - 2005

Erik G. Engesveen      2005 - 2010

Helge Borglund           2010 - 2014

Trond Ola Enger          2014 - 

Dirigenten som bygde opp koret:  Asbjørn Moland samt støttespillere, med noteskriving m.m. Leif Erik Dahl og solist Helge Borglund.

AKTIVITETER:
          - OPPTREDENER I LOGER OG LEIRE
          - DELTAGELSE PÅ ALLE OFSMF FESTIVALENE SIDEN 1996 I ÅLESUND
          - ARRANGERTE FESTIVALEN I 2004 PÅ HAMAR
          - SYNGER I BO OG SERVICESENTERE
          - DELTAR I LOKALE KORKONSERTER

HEIDMORKKORET 2019