HVEM ER VI ?

Heidmorkkoret består pr 2023 av ca. 16 medlemmer og har sitt utspring fra medlemmer i Loge 35 Heidmork.

Vi er en fin gjeng som møtes annenhver mandag i Odd Fellow`s lokaler i Ajerhagan på Hamar. Koret har mistet en del medlemmer de siste årene grunnet sykdom og bortgang. Med stigende snittalder i logen er det vanskelig med rekruttering. Etter en periode med over 25 medlemmer  og 4 stemt mannskor, har vi nå gått over til 3 stemt.  Ut i fra vårt potensial øver vi inn sanger for bruk i kirke og loge, men også andre opptredener.


Koret er medlem av Odd Fellow Sang og Musikkforbund.
Koret har p.t. ingen fast dirigent, men øver med playback og vår gamle dirigent Asbjørn Moland
Nåværende styre er:
               Leder:        Kjell Bakken
          Sekretær:   Asbjørn Hoelstad
          Kasserer:   Ingard Erlingsen

OBS:
ALLE SANGGLADE MEDLEMMER I LOGE 35 HEIDMORK ER HJERTELIG VELKOMNE !


Formenn gjennom årene:

Kolbjørn Hellum          1995 - 1997

Arvid Karlsen              1997 - 2001

Wiggo Høgsveen         2001 - 2005

Erik G. Engesveen      2005 - 2010

Helge Borglund           2010 - 2014

Trond Ola Enger          2014 - 2023

Kjell Bakken                 2023 - 

Dirigenten som bygde opp koret:  Asbjørn Moland samt støttespillere, med noteskriving m.m. Leif Erik Dahl og solist Helge Borglund.

AKTIVITETER:
          - OPPTREDENER I LOGER OG LEIRE
          - DELTAGELSE PÅ ALLE OFSMF FESTIVALENE SIDEN 1996 I ÅLESUND
          - ARRANGERTE FESTIVALEN I 2004 PÅ HAMAR
          - SYNGER I BO OG SERVICESENTERE
          - DELTAR I LOKALE KORKONSERTER

HEIDMORKKORET 2023