På dette bildet fra venstre: Br.Einar Fjestad, OM Bjørn Nybakken og Erik Fjestad.

Overmester viser her fram et historisk Odd Fellow dokument fra USA i 1913, innehaver Ole Monsen, som brødrene Einar og Erik familiært har en direkte tilknytning til , og som de har gitt som gave til Loge 35 Heidmork.Les nedenfor om den flotte historikken: 

     Ole Monsen 

Ole Monsen Arstad er født 9.11.1873 på Vaale gård i Stange, av foreldrene Mons Even Arstad og Eli Olsdatter Vaale, og han var den eldste av fire søsken.

Ole ble som 15 åring konfirmert i Stange Kirke og måtte i ung alder bistå med arbeid på gården, men i en alder av 18 år i 1891, starte han opp arbeid hos Aadals Brug i Løten, som læring i smia.

Fra Løten bar veien til Kristiania i 1893 for utdannelse som “skibsmand”, og hvor han tok maskinisteksamen mai 1894.  I 1895 startet han sin verneplikt i Marinen og etter endt tjeneste mønstret han på dampskipet MS Brage i Handelsmarinen som fyrbøter til en lønn av kr. 45,- måned.

Han seilte med Handelsmarien frem til rundt århundretallet (1901/1902) hvor han mønstret av og emigrerte til Amerika, og bosatte seg i Grand Forks, Nord Dakota, og ble amerikansk statsborger i 1906, og tok da navnet Ole Monsen.

Et historisk tilbakeblikk for vår Odd Fellow`s historie er at han i 1913 ble innviet Independent Order of Odd Fellow  i Odin Lodge No. 123 I.O.O.F. of Tacoma.  Hans Official Certificate av innbetalt kontingent for året 1913 til en sum av 4 US Dollar

Ole utdannet seg i en alder av 36, som i ingeniør i 1909, og som member of American Technical Society.

Han breveklslet mye med sin bror Even opp gjennom årene fra starten av 1900 tallet og opp gjennom årene, men vi har ingen opplysninger om han stiftet familie eller fikk barn, siste registrerte opplysninger vi har er at han som 62 åring i 1935 var tilbake på besøk i gamlelandet, men etter dette er det uklart hva som har skjedd videre.

------------------------------------------------------------

Erik skriver som "etterord" følgende:

Ole Monsen var, som ovenfor opplyst, halvbror av vår bestemor Elise Fjestad - som da var mor til vår far, Arne Fjestad.
Elise var også mor til vår onkel Håvard Fjestad som i mange år var medlem i Loge 59 Herman Anker. Altså, - Ole Monsen var da onkel til vår far og Håvard.
Onkel Håvard var gift med Ellen Fjestad som forøvrig er stifteren av Loge 21 Maud.