I forbindelse med bygging av nytt Ordenshus ble det under perioden tatt ca.600 bilder.
ca.300 av de aller beste bildene, som da viser huset før arbeidet ble igangsatt og til Stor Sire godkjendte bygget som nytt Odd Fellow Ordenshus på Hamar, er nå samlet i en bok på 50 sider. Den historiske teksten er tatt med samt navnene til alle innen styret samt de ulike komiteene.
Boka er trykket med topp papirkvalitet med knivskarpe bildedetaljer og glanset stiv perm.

Bildet ovenfor viser overrekkelsen av boka fra Eks Storrepr.Leif Erik Dahl som har stått for produksjonen og til Loge 35 Heidmork v/Overmester Bjørn Nybakken.

 

Nytt Ordensbygg på Hamar.
Oppsummering:

Gjennom flere år, og særlig i de siste generalforsamlingene i Stangevegen 24, har hovedtema vært hva som kan gjøres for å ivareta og forbedre bygningsmassen i Stangevegen 24 slik at denne eiendommen kunne fungere optimalt for vår logedrift. Mange modeller er drøftet. Restaurering av hele huset, påbygging for å få mere plass samt et helt nytt Ordenshus et annet sted. Mange skisser og tegninger har vært utarbeidet ettersom det klart gikk i retning av en full restaurering av nåværende lokaliteter. Av ulike årsaker har ikke planene blitt noe av. Det er en kjennsgjerning at hovedhuset i Stangevegen 24 trengte en omfattende restaurering. Den påbygde logesalen, som ble tatt i bruk i 1962, holder god kvalitet. Den ville ikke ha vært omfattet av en restaurering i første omgang. En ombygging av Stangevegen 24 ville ha resultert i at vi fikk ulike høyder på husets gulvplan. Det ideelle ville være, som mange ønsket, at alt skulle ligge på en flate og dermed sikre bedre framkommelighet.
Å bygge nytt ble derfor mere aktuelt. Ulike komiteer ble satt ned for å vurdere et nybygg og legge planene fram for styret og generalforsamlingen. Flere tomter ble vurdert, men beliggenhet, manglende byggetillatelse og høy pris satte en stopper for de fleste alternativene. Å realisere et nytt Ordenshus er meget vanskelig – ikke minst økonomisk.

Men så dukker det opp et interessant alternativ;

Idrettens Hus på Ajer, like utenfor sentrum, ble lagt ut for salg. Dette var et flott og moderne bygg med god kvalitet som relativt enkelt kunne bygges om til nytt Ordensbygg for logene.
Og slik ble det. Vi har nå et Ordenshus som vil tjene alle Odd Fellow-logene i Hamar i mange, mange år framover.

Styret, prosjektledelse og medlemmer har gjort en kjempeinnsats gjennom planlegging og gjennomføring. En stor takk må rettes til alle medlemmer som har stått på med dugnadsinnsats. Uten dette engasjement hadde det ikke vært mulig å få til det som vi nå har; et fantastisk Ordenshus.

Vårt nye Ordenshus ble innviet av Stor Sire Morten Buan den 27.august 2011.