Moderlogen på besøk
under de eldres ledelse


Tradisjonen tro gikk det årlige møte mellom Loge 35 Heidmork og moderlogen Loge 2 Eidsvold av stabelen 26. november 2019 i Odd Fellow-huset i Hamar. Den store gruppen brødre trosset dårlig vær og føre for å overvære det spesielle logemøtet og nyte førjulstaffelets tradisjonsmeny, rakfisk med alt tilbehør. I tillegg hadde logen også gjestebrødre fra Loge 130 Eystir og Loge 59 Herman Anker.                               

Bilde: Ex OM Bjørn Nybakken (t.h) mottar blomsterhilsen fra  UM Tore Skår, Loge 2 Eidsvold.
 

Moderloge
I 1949 var det  var det bare tre Odd Fellows I Hamar og omland som hadde litt kjennskap til Ordenens arbeide. Fabrikkeier Wilhelm Tønnel  som med rette kan sies å være den egentlige grunnleggeren av Odd Fellow i Innlandet, fikk god støttet av herrene Olav Rypdal og Olav Standnes. Tønnel og Standnes fikk med seg  venner og bekjente som kunne tenke seg å bli med i Odd Fellow, og Ordenen og Storlogen i Oslo ble da kontaktet.
I oktober 1949 fikk Tønnel brevet fra Stor Sire Ingvald Haaland, Ordenens øverste leder, som var en invitasjon til de interesserte hedemarkingene om å bli innviet i Odd Fellow Ordenen. Allerede den 12. desember 1949 ble 10 nye brødre tatt opp i Loge nr. 2 Eidsvoll. I alle år etter har Loge nr.2 Eidsvoll vist stor omsorg for de nye brødrene på Hedemarken. Hvert år møtes så brødrene fra Eidsvold og Hamar til felles logemøte og festlig lag, en tradisjon som aldri skal brytes. Odd Fellow Loge nr. 2 Eidsvoll er således moderloge til vår loge her på Hamar. Den 21. mars 1952 ble Loge nr. 35 Heidmork av I.O.O.F. instituert i Hamar og ble således den aller første Odd Fellow-loge innen Hedmark og Oppland.
(Fritt gjengitt fra Ex Storrepr. Leif Erik Dahls historieartikkel her på hjemmesiden.)

Under de eldres ledelse
Det spesielle med dette logemøtet var også at stolene i logesalen ble overlatt til et embedsmannskollegium fra mange år tilbake. Denne gangen var det Ex OM Bjørn Nybakken fra perioden 2011 - 2013 som ledet og gjennomførte møtet med sitt kollegium fra sju år tilbake stemningsfullt og ryddig.
Under ettermøtet ved taffelet overrakte Loge 2 Eidsvolds UM, Tore Skår, blomster og hilsen til Ex Om Nybakken og takket for invitasjonen. Ex OM Nybakken uttrykte i sin velkomsttale glede og tilfredshet med at fellesmøtetradisjonen holdes ved like. Ex OM Arve Fossum muntret som vanlig opp brødrene med gode historier, og under ettermøtet i salongen i bød Heidmorkkoret, under ledelse av Arvid Renvåg, på rungende mannssang i vante takter og toner. Gjestene fra Loge 2 Eidsvold unnlot ikke å berømme Heidmorkkoret  for betydningen en ser at koret har for logen.
Bror Arvid Renvåg har vært og er en mangesidig musiker og underholder og bød til slutt på en liten avdeling pianospill og revyviser. Fra sin tid sammen med Einar Rose framførte han viser med glitrende stemmeimitasjon til brødrenes forlystelse.

   

Bilde t.v:35 Heidmorks OM, Frantz Blehr, kunne tilfreds fastslå at "de eldre" løste oppgavene i salen og under ettermøtet på en utmerket måte.
Bilde t.h: Bror Arvid Renvåg fra 130 Eystir trakterte pianoet og fremførte Einar Rose-imitasjonen med glans.

   

Bilde t.v: Med en rimelig fersk 40-års vetranjuvel og et langt logeliv bak seg inntok Ex OM Arve Fossum en velkjent possitur og trimmet brødrenes lattermuskulatur med et knippe gode historier. 
Bilde t.h: CM Toralf Øvergaard,  35 Heidmork (t.v.) og Storrep. Bjørn Eng, 2 Eidsvold, fant den gode tonen i salongen på ettermøtet.Bilde: Heidmorkkoret kan neste år feire 25-års jubileum som et framtredende logekor i Odd Fellow Sang og Musikkforbund. Fulltallig teller Heidmorkkoret rundt tretti sangere. Under fellesmøtet med de gjestende loger høstet koret stor applaus for sin rungende opptreden under ledelse av dirigenten, Arvid Renvåg. 
Tekst og foto: Tor Ola SlagsvoldHyggelig besøk hos Loge 130 Eystir

Åtte brødre, med OM Frantz Blehr i spissen, deltok under besøket hos Loge 130 Eystir i Elverum 10.10. 2019. Etter et stemningsfullt møte i salen benket vertskapsbrødre og de besøkende seg til taffelet der et godt måltid ventet. Under middagen takket OM Frantz Blehr for invitasjonen og overrakte blomsterhilsen fra Loge 35 Heidmork til Loge 130 Eystirs OM Bjørn Østmoe. Dette var et terminlagt møte som innebærer at brødrene kan/skal delta. Brødregruppa som deltok går god for at det er all grunn til å delta på møtet hos Loge 130 Eystir.
Foto: Ingard Erlingsen.

   
Bilde t.v: OM Frantz Blehr overrekker blomsterhilsen fra Loge 35 Heidmork og
takker OM Bjørn Østmoe, Loge 130 Eystir,  fior invitasjonen.
Bilde t.h: Bror Arvid Renvåg bød på underholdende tangentmusikk som bare h
an kan under ettermøtet

  
Bilde t.v:Ex OM Bjørn Nybakken (t.v.) i hyggeliig passiar med bror Sindre Nordnes
Bilde t.h: OM Bjørn Østmoe, Loge 130 Eystir, ønsker velkommen til taffelet og ettermøte.


  
Bilde t.v: Bror Sondre Nordjorde (t.v.) og bror Leif Sindre Nordnes i godt logehumør.
Bilde t.h: God mat og fin stemning under middagen og resten av ettermøtet.

 

 

2014 BESØK TIL LOGE 130 EYSTIR

Loge 35 Heidmork hadde den 9. oktober 2014 et programfestet møte med besøk til vår datterloge i Elverum, Loge 130 Eystir. Det var godt oppmøte fra Heidmork`side ved at det var ønskelig at Heidmorkkoret skulle bidra med underholdningen. Å sang ble det.... Arvid Renvåg trakterte pianoet og dirgent var Asbjørn Moland. Det tydet på at Eystir`s brødre likte det de hørte.
Redaktøren har fått oversendt endel bilder fra dette flotte møtet fra Viggo Bårdseng og bildene er tatt av Trond Huse. Bildene gjengis da her etter tillatelse fra Viggo Bårdseng.