Heidmork

Heidmorknytt høst 2019Kjære logebrødre

Vel møtt til et nytt logeår. Sommeren er over, og vi har startet på et nytt logeår. Tre møter er allerede avviklet. Nytt embedskollegium ble installert og utnevnt på høstens første møte 3. september. På vegne av hele embedskollegiet vil jeg få takkefor tilliten brødrene har vist oss. Vi skal gjøre vårt beste for å vise oss tilliten verdig.
Jeg vil få takke det avgåtte embedskollegium for vel utført arbeid, og håper at vi fortsatt vil klare å gjøre møtene interessante og hyggelige.
Vi trenger nye medlemmer, og tenk over om du har en venn eller kollega som vil passe inn og trives i vårt samfunn. Vi har opptak 10. desember, og frist for søknad er 29. oktober.
Jeg håper møtene vil bli godt besøkt, og jeg ønsker alle hjertelig velkommen.

Med broderlig hilsen i V. K og S.
Frantz Blehr
OM