Heidmork

Heidmorknytt sommer 2021

Publisert

 

Kjære logebrødre.

Så er sommeren over oss.  Etter en lang tid med avbrytelser av våre faste logemøter, og tilpasninger etter koronaregler, kan vi ønske hverandre en god sommer.  Jeg håper at vi fra høsten kan starte opp igjen forsiktig med logemøter, og få en mer normal hverdag.

Det er valgt nye embedsmenn for neste valgtermin. 
Jeg vil gratulere med valget og ønske dere lykke til med arbeidet.

Som Overmester i denne tiden har det for meg, og embedskollegiet for øvrig, vært en spesiell tid å lede logen vår. Det og ikke kunne møtes til logemøter, og treffe alle brødrene, har vært et stort savn.  Så vil jeg få takke embedskollegiet og alle embedsmenn for godt samarbeid denne tiden.  
 GOD SOMMER !

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
 Frantz Blehr
OM