Nr3/2022


 

 

 

Kjære logebrødre!

Nå rett føre julen er over oss, er det tid for oppsummering etter denne høsten.

Jeg kan begynne med litt statistikk.

 

Statistikk

I dette året har vi hatt et fremmøte på 47,85 % der Jubileumsmarkeringen og besøket fra Loge 2 Eidsvold toppet med henholdsvis 58% og 59,18. Gjennomsnittsalderen er 69 år pr. 1.1.2023.

Våre 100 medlemmer fordeler seg slik på kommunene: Eidsvold 1, Elverum 1, Stange 37, Hamar 36, Ringsaker 25

 

Møtevirksomheten

Generelt har det vært god deltagelse fra brødrene. Det viser oversikten.

Etter oppstart i høst kunne vi den 20.9 forfremme Br. Birger Sæverud og Br. Henrik Wilberg til Den Høye Sannhetsgrad.

 

På møte 4.10 ble Br Henrik Wilberg utnevnt som Herold som var en etterlengtet person for dette vervet. Han gikk umiddelbart i gang, ja litt før, med å rydde og oppdatere vår hjemmeside.

 

 

 

Den 01.11 kunne Br. Bjørnar Vasaasen motta sin fortjente 25-års Vet.juv. På bildet fra venstre: SR Erik G. Engesveen som foresto tildelingen, fadder Eks OM Wiggo Høgsveen, jubilanten og OM Ingard Erlingsen

 

 

 

 

Sist, men ikke minst kunne vi avslutte dette året med nok en Innvielse. En flott seremoni der vi kunne ønske Br. Knut Erik Østgård og Br. Odd Engstad velkommen som medlemmer av vår loge. Vi har plass til flere brødre. Vil også takke Privatnemda for vel utført arbeid gjennom hele høsten. Det er en styrke for det sosiale at vi har ei Privatnemd.

 

Jeg ønsker med dette en riktig God Jul og et Godt Nytt år til alle brødrene. En stor takk også til embetsverket for vel utført jobb.

 

Med broderlig hilsen i V. K. og S.

Ingard Erlingsen                                                                   18.12.2022

OM