Fra 1919 og frem til 1937 Hadde ikke Odd Fellow i Haugesund eget tilholdssted. Bror R. G. Hagland testamenterte i 1917      Kr. 5000 bestemt bygging av logelokale. I 1929 ble det oppnevnt en byggekomité.  Arbeidet lå brakk de følgende år, men i 1932 fikk Ordenen en velegnet tomt i Sørhauggaten 219, av bror Kristian Simonsen.

Denne flotte gaven skapte ny interesse hos logebrødrene, og ytterligere gaver og innsamlinger gjorde at byggefondet økte i størrelse. 5. oktober 1936 la byggekomiteen frem tegninger og kostnadsoverslag. Dette ble enstemmig vedtatt av loge Harald Haarfagre, som eneste loge i byen på den tiden.

Grunnarbeidet startet 5. januar 1937, og 3. mai samme år ble grunnsteinen lagt ned i det sørvestre hjørnet. Allerede 10. oktober, altså 10 måneder etter byggestart, var bygge – og innredningsarbeidet ferdig.

Ved utbruddet av andre verdenskrig ble det stopp for alt logearbeid i Norge. Bygget ble konfiskert av okkupantene, og tilbakelevert i begredelig stand etter krigen.

I april 1975 oppstod det brann i bygget, og peisestuen i kjelleren ble totalskadet. Skaden ble taksert til Kr. 155 000 (Kr. 800 000,- 2019 verdi) i 1977 gjennomgikk logesalen en omfattende oppussing, og det ble lagt ned et betydelig antall arbeidstimer på bygget.

Utover 2000-tallet var rehabilitering av Logehuset stadig oppe til diskusjon, og i 2012 konkretiserte dette seg. 13. juni 2012 ble det vedtatt at kostnadsrammen for rehabilitering av logehuset skulle være Kr. 7 000 000,- I mai 2013 var det meste på plass. Heis, nytt kjøkken, nye toaletter og oppusset festsal og forværelse er noe av det som ble gjort.

I 2019 fremstår Odd Fellow-gården som moderne og funksjonell, takket være stor dugnadsinnsats over mange år.

 

 

Kilde: Loge Nr 8  Harald Haarfagre Jubileumsskrft