Onsdag 4. juni 2014 hadde Baugeid Dagsdatter invitert våre eldre søstre til et formiddagstreff. Her ble de eldre søstrene som ikke har mulighet til å komme på våre ordinære møter, invitert.  Noen eldre som fremdeles er aktive på våre logemøter blir også invitert. Denne formiddagen var det 10 søstre som kom. Noen blir hentet , mens noen kom gående. Noen få kom også i egen bil, fantastisk flott!                                                                                                                           Søstrene ble servert snitter og kake, kaffe og farris. Dette ble satt stor pris på av våre eldre søstre. Hele  komiteen som blir ledet av søster Randi Kjellsen setter også veldig pris på dette treffet. Det ble pratet rundt bordet, og blant annet ble det snakket om hvordan det var på logen den gangen de var aktive. Hyggelig å høre på for oss som ikke har vært med like lenge. Undermester Kerstin Elisabeth Aas kom også innom en tur. Det satte søstrene stor pris på, da det var mange som ikke viste hvem hun var. Søster Randi Kjellsen leste noen små hyggelige fortellinger. Da det var tid for å avslutte og søstrene skulle reise hjem, fikk de med seg hver sin blomst.                                                                                                  responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50  Alle var enige om at dette hadde vært et hyggelig eldretreff. Det var bare å se frem til neste treff som er før jul. De som var med fra komiteen denne dagen var: søster Randi Kjellsen, søster Bjørg Tveit, søster Kari Stordalen og søster Randi Martinsen. Vi var enige om at det hadde vært en hyggelig formiddag sammen med våre eldre søstre!                                                                                                                                                responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50