HISTORIKK

Rebekkaforeningen ”Porsblomsten” og stiftelsesdagen 8.oktober 1960

Det hele startet med Rebekkaforeningen ”Porsblomsten” som var forløperen til vår loge. Tre søstre – 3 Urd-søstre – fikk Storlogens tillatelse til å danne Rebekkaforeningen høsten 1958. Antallet søstre vokste fort, og høsten 1960 stod 30 søstre klare til det ansvarsfulle verv å danne grunnstammen i vår loge. Lørdag 8.oktober den høsten ble fastsatt som logens stiftelsesdag. 100 personer møtte til institueringen. Vårt chartermedlem Berit Condrup inntok Overstolen som logens første OM.

Baugeidsangen og nyttårsdiktet

Vår første OM etterlater seg tydelige spor som ”Baugeidsangen” som vi så ofte synger. Det var etter at bror Harald Thorstensen hadde tegnet vår loges emblem at ”Baugeidsangen” ble til. EksOM Berit Condrup har også etterlatt oss nyttårsdiktet ”Godt Nytt År, Jord !”

Navnet ”Baugeid Dagsdatter” og vårt emblem

Navnet ”Baugeid Dagsdatter ble først og fremst valgt fordi man fant at denne kvinneskikkelse står for et livssyn og en livsgjerning det er vel verd å bære videre. Hun var den første abbedisse til Gimsøy Kloster, og sammen med sine nonner praktiserte hun nettopp det vi Rebekkasøstre gjerne ser som vårt mål –å arbeide innad på oss selv og utad for andre mennesker som trenger en hjelpende hånd. Logens emblem forestiller nonnen Baugeid Dagsdatter som støtter seg til et anker – troens og håpets symbol.

For det andre ble navnet Baugeid Dagsdatter valgt fordi det har historisk tilknytning til vårt distrikt. Baugeid var datter av lendmannen Dag Eilivsson, og hun var søster til Gregorius Dagssøn. Den første herreloge i Porsgrunn var nr. 17 Dag, og Odd Fellow loge nr. 17 Dag er ”moderloge” for nr. 24 Gregorius Dagssøn i Skien. Det fallt derfor også naturlig å knytte vår loges navn Baugeid Dagsdatter til den historiske ”Odd Fellow-familien”.

Generelt om våre logemøter:

Vår loge har møter hver 1. og 3. mandag i måneden. Logemøtene er todelte. Det første er det sermonielle logemøtet, og den andre delen kaller vi Ettermøtet hvor vi inntar Søstermåltidet sammen. På Ettermøtene kan det være underholdning som sang, diktlesning, referater, fortellinger, musikk, kåseri eller foredrag. Det hyggelige samværet utvikler felleskapet og vennskapet.

Om vårt utadrettede sosiale arbeid :

I januar, september og desember har vi utlodninger. I mars-april når våren er i anmarsj, arrangerer vi Sosialaften. Da er det gjerne med mannekengoppvisning av vår- og sommerkolleksjonene. Våre Sosialaftener er svært populære. Søstrene har innbudte gjester. Det serveres et bugnende smørbrød- og kakebord. Mange lodder selges en slik kveld.

Inntektene av loddsalgene har bl.a. gått til Varmestua, til Evangeliesenteret i Jernbanegata, til Senter for seksuelle overgrep, til Krisesenteret, til Mental Helse, til kreftrammede, til syke barn og til hørselhemmede - for å nevne noen eksempler fra årenes løp. Oftest går de innsamlede midlene til personer eller organisasjoner i nærmiljøet.

Sosiale arrangementer/turer:

Vi er så heldige i vår loge å ha søstre som arbeider i reiselivsbransjen; - og de hjelper til med å arrangere turer for oss. Vi legger stor vekt på sosiale og festlige tiltak. I desember har vi adventsfest og grøtmøte. I juni er det sommertur.

Jubileet 2010:

I oktober 2010 skal vår loge markere sitt 50års Jubileum. I den anledning er det nedsatt en jubileumskomitee som skal utarbeide festarrangement, jubileumshefte og jubileumstur.

 

For Reb.loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter

25.02.08, OM Kirsten Torbjørg Moen